You are here

Oprysk na kukurydzę – kiedy wykonać zabieg na chwasty i jaki preparat wybrać?

Kukurydza
06.02.2020

Kukurydza to gatunek wymagający prawidłowej pielęgnacji w początkowym okresie wzrostu. Ze względu na specyfikę kiełkowania i sposobu uprawy jest ona wtedy bardzo podatna na zachwaszczenie, dlatego ograniczanie liczebności intruzów stanowi klucz do uzyskania satysfakcjonujących plonów. By osiągnąć najlepsze wyniki, trzeba wybrać preparat szybko działający na możliwie szeroki wachlarz niechcianych roślin. Jak i czym wykonywać oprysk na chwasty w kukurydzy?

Oprysk na kukurydzę – kiedy wykonać zabieg na chwasty i jaki preparat wybrać

Chwasty w kukurydzy – co zagraża uprawom?

Kukurydzy zagrażają różnorodne chwasty, co jest efektem jej wymagań cieplnych, późnego wschodzenia, pionowego pokroju siewki, a w dodatku jej rozwój początkowy jest wolny. Tymczasem chwasty mają znacznie mniejsze wymagania i większą siłę wzrostu. W uprawie kukurydzy powszechnie występują chwastnica jednostronna i komosa biała. Ponadto dużym zagrożeniem jest szarłat szorstki, psianka czarna i bodziszek drobny. Oczywiście gatunków, które mogą spowodować straty o znaczeniu ekonomicznym jest znacznie więcej.

Oprysk na kukurydzę przedwschodowo i w początkowej fazie rozwoju – na czym opierać działania?

Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy warto zacząć od podstaw. Pomocna w tym będzie historia pola oraz znajomość składu gatunkowego chwastów na nim występujących, których nasilony wzrost może wpłynąć na obniżenie wysokości plonów. Ta wiedza pozwoli na przedwschodowe zwalczanie intruzów. Oprysk na chwasty w kukurydzy przed wschodami (bezpośrednio po siewie) często zawiera m.in. petoksamid.

Zabieg przeciwko chwastom trzeba wykonywać także w początkowych fazach rozwoju kukurydzy, ponieważ od fazy 8 liści jej wzrost staje się bardzo intensywny i jest już ona w stanie poradzić sobie samodzielnie z konkurencją.

Oprysk na kukurydzę po siewie – zalecane preparaty i mechanizmy ich działania

Ochronę warto rozpocząć od zastosowania preparatu, który likwiduje chwasty zarówno po aplikacji doglebowej, jak i nalistnej. Takim środkiem jest Lumax 537,5 SE, który zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów, zarówno dwuliściennych, jak i jednoliściennych. Jedynym chwastem całkowicie na niego odpornym jest perz właściwy. Lumax ma bardzo długi czas stosowania: od siewu kukurydzy, bezpośrednio po wschodach roślin, aż do fazy 3 liści (BBCH 00-13). W jego skład wchodzą 3 substancje czynne o różnych mechanizmach działania. Terbutyloazyna, należąca do triazyn, powoduje zakłócanie syntezy chlorofilu w roślinie i zaburza transport elektronów w drugiej fazie fotosyntezy. Pobierana jest przez korzenie roślin i transportowana ksylemem do liści, w których zaczyna działać. Substancja ta, czynna w warunkach ciągłej wilgotności gleby, działa bardzo długo i jest w stanie ochronić plantację przed wtórnym zachwaszczeniem.
Kolejną substancją aktywną jest należący do chloroacetoanilidów S-metolachlor, który hamuje komórkową syntezę długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i działa skutecznie oraz długotrwale przy utrzymującej się dłuższy czas wilgotności gleby. Trzecim składnikiem czynnym jest mezotrion, związek chemiczny o działaniu układowym, który niszczy wewnętrzne mechanizmy ochrony chlorofilu przed światłem przez hamowanie syntezy karotenoidów w komórkach roślinnych.
Podobny skład zawiera także Gardo Gold Pack. Jest to zestaw dwóch preparatów: Gardo Gold i Impreza Max.

Oprysk kukurydzy na chwasty jedno- i dwuliścienne

Do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jedno- i dwuliściennych warto użyć preparat Elumis. Zawiera on dwie substancje czynne: wspomniany wyżej mezotrion oraz nicosulfuron, który należy do pochodnych sulfonylomocznika. Nicosulfuron hamuje syntezę aminokwasów, ponieważ jest inhibitorem jednego z enzymów: syntazy ecetolaktanowej (ALS). Elumis działa szczególnie skutecznie na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, kiedy rośliny mają już wykształcone 2–4 liście, przez które preparat wnika do wnętrza i jest transportowany do stref merystematycznych. Jego kompleksowe działanie objawia się w formie pojawiania się chloroz liści, bielenia roślin i zahamowania ich wzrostu. Do całkowitego obumierania roślin dochodzi po kilkunastu dniach. Oprysk na kukurydzę wykonuje się do fazy 8 liścia (BBCH 12-18), przy czym do zwalczania chwastów typu perz właściwy lub ostrożeń polny czy w starszych fazach rozwojowych konieczne jest stosowanie dawek wyższych od zalecanych.

Oprysk na kukurydzę: dlaczego warto stosować Gardo Gold Pack?

Kolejnym produktem, pomocnym w walce z chwastami w kukurydzy, jest Gardo Gold Pack. W jego skład wchodzą dwa preparaty: Gardo Gold 500 SE i Impreza Max 040 OD. Pierwszy z tych preparatów zawiera dwie substancje czynne: S-metolachlor i terbutyloazynę o działaniu opisanym powyżej. W preparacie Impreza Max substancją czynną jest nicosulfuron. Chwasty wrażliwe na działanie preparatu Impreza Max to chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy. Oba te preparaty sprzedawane są w zestawie, który wystarcza do zwalczenia chwastów na 2 hektarach kukurydzy. Zestaw najlepiej stosować w fazie od 2. do 4. liścia kukurydzy. Gardo Gold Pack jest bezpieczny dla upraw następczych, szczególnie dla buraka cukrowego oraz roślin strączkowych, które są szczególnie wrażliwe na pozostające w glebie pozostałości innych herbicydów.

Większość wyżej wymienionych środków ochrony roślin należy stosować tylko raz w sezonie wegetacyjnym. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka powstania chwastów odpornych na preparaty, ale też ograniczy ich wpływ na środowisko glebowe. Oprysk na kukurydzę po siewie pozwoli zapobiec masowemu rozprzestrzenianiu się chwastów i rozwiąże problem, zanim ten wystąpi w nasilonej formie.

Ocena: 3.6 (12 głosów)