You are here

Jakie odmiany kukurydzy są najlepsze do wytwarzania kiszonki?

Kukurydza
19.02.2020

Obecnie kukurydza to podstawa żywienia zwierząt gospodarskich, szczególnie bydła mlecznego. Do tego celu wykorzystuje się ziarno, jednak rosnącą popularnością cieszą się również kiszonki. Dobór odpowiedniej odmiany pozwoli na zabezpieczenie bazy żywieniowej dla inwentarza. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze odmiany do produkcji kiszonki i jakie odmiany najlepiej nadają się do tego celu? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo poniżej.

Jakie odmiany kukurydzy są najlepsze do wytwarzania kiszonki?

Kukurydza na kiszonki

Do produkcji kiszonek najlepiej nadają się odmiany mieszańcowe kukurydzy, czyli będące pierwszym pokoleniem powstałym z naturalnego skrzyżowania dwóch, wyselekcjonowanych linii rodzicielskich. Są one bardziej od odmian populacyjnych odporne na stresowe czynniki środowiskowe, szczególnie takie jak susza czy niskie temperatury. W porównaniu do linii rodzicielskich często mają lepszy wigor i szybszy wzrost, a ich plonowanie jest wyższe nawet o kilkadziesiąt procent.

Kukurydza na kiszonkę powinna charakteryzować się wysokim udziałem suchej masy w plonie ogólnym, dużym udziałem kolb w masie, ziarnem szklistym typu flint lub pośredniego między flint a dent, wysoką strawnością części zielonych (liści i łodyg) oraz wysoką wartością parametru stay green. Ziarno typu flint zawiera skrobię w formie, która jest znacznie lepiej trawiona w jelicie cienkim zwierząt niż skrobia mączysta z ziaren typu dent. Kolejnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze odmiany na kiszonkę, jest wczesność FAO, z którą wiąże się też ich produktywność. Odmiany wczesne będą niżej plonowały ze względu na krótszy wzrost i część potencjalnego plonu może zostać utracona. Z kolei wybór zbyt późnej dla regionu odmiany będzie skutkował wyższą wilgotnością ziaren w czasie zbiorów i opóźnionym ich dojrzewaniem technologicznym, co zaowocuje gorszą jakością uzyskanej kiszonki lub ziarna. Gospodarstwa prowadzące hodowlę bydła mlecznego o wysokiej wydajności powinny wybierać odmiany o bardzo wysokich plonach ziarna i wczesności zapewniającej osiągnięcie przez nie dojrzałości fizjologicznej w momencie zbioru. Z kolei w gospodarstwach, w których kiszonka jest główną paszą objętościową, odmiany powinny dawać wysoki plon ziarna i ogólny plon suchej masy, a ziarno osiągać fazę późnowoskową w czasie zbioru.

Wybór odmiany

Wybierając gatunek, warto szukać odmian kiszonkowych oferowanych przez wielu dystrybutorów materiału siewnego. Należy zwrócić uwagę na wczesność FAO oraz wymieniowe wyżej parametry jakościowe – tak, by dobrać odmianę do długości sezonu wegetacyjnego w danym regionie, aby wysiana kukurydza zdążyła osiągnąć optymalną do zbioru dojrzałość ziarna oraz wysoką biomasę.

Warto sięgnąć po takie odmiany wczesne (FAO 220-230) jak: Drim, SY Amboss, SY Feeditop, SY Milkytop; odmiany średnio wczesne (FAO 240-250): SY Welas, SY Gibuti, SY Madras, SY Respect, SY Unitop, SY Kardona czy średnio późne (FAO 250-260): SY Gordius, SY Campona,. SY Kardona znajduje się na liście zalecanych odmian mieszańcowych dla województwa podlaskiego.

Ocena: 4 (3 głosów)