You are here

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę
FAO 250
Wydajność na zawołanie

SY Kardona – Polowa Prezentacja Odmiany

Plon SY Kardona 2017

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - plon 2017

Plon SY Kardona 2016

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - plon 2016

Wyniki doświadczeń

Plonowanie w doświadczeniach PDO COBORU 2016

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - wyniki doświadczeń 2016

Plonowanie w doświadczeniach PDO COBORU 2017

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - wyniki doświadczeń 2017

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz, ziarno

  • wysoki potencjał plonowania na kiszonkę na wszystkich rodzajach gleb
  • szybki wzrost początkowy
  • rośliny wysokie, silnie ulistnione
  • bardzo dobra zdrowotność całych roślin
  • wysokie i stabilne plony ziarna

Charakterystyka kolby

Charakterystyka kolby - nasiona w rzędzie Kolba typu fix Ziarno typu flint
28 ziaren
w rzędzie
14–16 rzędów
kolba typu fix
ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000 – 90 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Andrzej Dąbrowski, Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - opiniaKukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - 214 dt s.m./ha COBORU 2016-2018SY Kardona to odmiana, która radzi sobie w każ-dym sezonie wegetacyjnym. Bardzo dobre wyniki w badaniach odmian kiszonkowych COBORU za lata 2016-2018 potwierdzają moc tej odmiany. Dodatkowo można śmiało powiedzieć, że jest to odmiana kiszon-kowa, którą w sprzyjająych warunkach można zebrać na ziarno i osiągnąć bardzo dobry plon.