You are here

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz

  • wysoki potencjał plonowania na kiszonkę na wszystkich rodzajach gleb
  • szybki wzrost początkowy
  • rośliny wysokie, bogato ulistnione
  • wysoka zdrowotność całych roślin
  • wysokie i stabilne plony ziarna
  • mieszaniec Powercell o wysokiej zawartości energii i strawności

Charakterystyka kolby

28 nasion
w rzędzie
14–16 rzędów
kolba typu fix
ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Doświadczenia ścisłe Syngenta 2012–2013

Plon masy strawialnej i skrobi, 38 lokalizacji, Syngenta Europa Centralna 2012-2013

Plon suchej masy, doświadczenia COBORU 2016 na zlecenie Syngenta, 2 lokalizacje

Paweł Sobolewski,
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Odmianę SY Kardona wyróżnia wyjątkowa wysokość i pokrój roślin oraz bardzo silne ulistnienie. Daje wysoki plon świeżej, jak i suchej masy. Ma wysoki udział kolb w masie. Należy do grupy odmian POWERCELL - nowoczesnych odmian spełniających wysokie wymagania producentów i hodowców bydła.