You are here

 
Wydajność na zawołanie
FAO 250
 •  
 •  
 •  
 •  

 
 
 
 

SY Kardona

SY Kardona – Polowa Prezentacja Odmiany

Please accept marketing cookies to see this video.

Plon SY Kardona 2017

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - plon 2017

Plon SY Kardona 2016

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - plon 2016

Wyniki doświadczeń

Plonowanie w doświadczeniach PDO COBORU 2016

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - wyniki doświadczeń 2016

Plonowanie w doświadczeniach PDO COBORU 2017

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - wyniki doświadczeń 2017

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz, ziarno

 • wysoki potencjał plonowania na kiszonkę na wszystkich rodzajach gleb
 • szybki wzrost początkowy
 • rośliny wysokie, silnie ulistnione
 • bardzo dobra zdrowotność całych roślin
 • wysokie i stabilne plony ziarna

Charakterystyka kolby

Charakterystyka kolby - nasiona w rzędzie Kolba typu fix Ziarno typu flint
28 ziaren
w rzędzie
14–16 rzędów
kolba typu fix
ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

 • 80 000 – 90 000 szt./ha
 • wszystkie typy gleb

Andrzej Dąbrowski, Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - opiniaKukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę - 214 dt s.m./ha COBORU 2016-2018SY Kardona to odmiana, która radzi sobie w każ-dym sezonie wegetacyjnym. Bardzo dobre wyniki w badaniach odmian kiszonkowych COBORU za lata 2016-2018 potwierdzają moc tej odmiany. Dodatkowo można śmiało powiedzieć, że jest to odmiana kiszon-kowa, którą w sprzyjająych warunkach można zebrać na ziarno i osiągnąć bardzo dobry plon.