You are here

 
Ładuje energią
FAO 230-240
 •  
 •  
 •  

 
 
 
 

SY Welas

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz, ziarno

Nr 1 COBORU CCA 2016 w grupie wczesnych odmian kiszonkowych w kategoriach:

 • plon ogólny świeżej masy 648 dt/ha – 108% wzorca
 • plon świeżej masy kolb 236 dt/ha – 108% wzorca
 • plon świeżej masy łodyg i liści 413 dt/ha – 107% wzorca
 • plon suchej masy kolb 118,7 dt/ha – 108% wzorca
 • plon jednostek pokarmowych 25 tys/ha – 107% wzorca

Nr 1 COBORU CCA 2017:

 • plon świeżej masy kolb 228 dt/ha – 108% wzorca
 • plon suchej masy kolb 119,4 dt/ha – 108% wzorca
 • wysoki plon zielonej i suchej masy, nawet w trudnych warunkach glebowych i klimatycznych
 • duże zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków klimatyczno-glebowych
 • stabilność w plonowaniu na przestrzeni lat
 • plon i zawartość suchej masy zdecydowanie powyżej średniej
 • duże, silnie ulistnione rośliny z mocnym stay green
 • duży udział kolb w plonie i bardzo dobry plon ziarna

  

Zalecana obsada i gleba

 • kiszonka: 80 000 - 90 000 szt./ha
 • ziarno: 75 000 - 85 000 szt./ha
 • polecana na wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

Ziarno typu pośredniego flint/dent
ziarno typu pośredniego flint/dent
Kolba typu flex
kolba typu flex

Wyniki doświadczeń

Plonowanie w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2016

Kukurydza SY Welas odmiana na kiszonkę - plonowanie w doświadczeniach COBORU 2016

Plonowanie w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2017

Kukurydza SY Welas odmiana na kiszonkę - plonowanie w doświadczeniach COBORU 2017