Syngenta ogłasza program The Good Growth Plan

Aktualności

Syngenta ogłosiła dziś sześć zobowiązań, które mają pomóc w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

The Good Growth Plan to ambitne i mierzalne cele, skupiające się wokół podniesienia efektywności rolnictwa, odnowy ekosystemów i wzmocnienia społeczności wiejskich.

Oto sześć zobowiązań, które Syngenta podjęła się zrealizować do 2020 roku:

 • Zwiększyć wydajność upraw – podnieść średnią wydajność największych światowych upraw o 20 proc., nie zwiększając zużycia wody, gleby i innych zasobów.
   
 • Ratować ziemię uprawną – poprawić urodzajność 10 milionów hektarów ziemi uprawnej będącej na krawędzi degradacji.
   
 • Wspomagać bioróżnorodność - zwiększyć bioróżnorodność 5 milionów hektarów ziemi uprawnej.
   
 • Wspierać małe gospodarstwa – dotrzeć do 20 milionów małych gospodarstw i umożliwić im podniesienie wydajności o 50 proc.
   
 • Promować bezpieczeństwo – przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 milionów osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie w krajach rozwijających się.
   
 • Dbać o każdego pracownika – dążyć do zapewniania uczciwych warunków pracy na każdym etapie łańcucha dostaw.

Mike Mack, Chief Executive Officer firmy Syngenta: „Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasza działalność może rozwijać się wyłącznie wówczas, gdy produkcja rolna prowadzona będzie w zrównoważony sposób. Nieustannie szukamy sposobów, by zwiększać tę świadomość. Teraz nasze zaangażowanie wkracza w nowy etap”.

The Good Growth Plan odzwierciedla przekonanie firmy Syngenta, że wyżywienie rosnącej populacji możliwe jest jedynie, gdy zwiększy się wydajność produkcji rolnej. Codziennie na naszej planecie przybywa 200 tys. osób, a w tym samym czasie postępująca urbanizacja i erozja gleby sprawiają, że obszar ziemi uprawnej nieustannie się kurczy. Natomiast społeczności wiejskie – odpowiedzialne za wytwarzanie żywności – w wielu krajach na świecie wciąż zmagają się z ubóstwem.

Szeroko zakrojone badania dowodzą, że społeczeństwo domaga się od rolników, by prowadzili oni swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Respondenci wskazują, że to władze państwowe w głównej mierze odpowiedzialne są za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, jednak Syngenta wierzy, że dużą rolę w tej kwestii powinien odgrywać świat biznesu. Oznacza to dla nas szerokie wykorzystanie zespołów R&D (badania i rozwój), aby rozwinąć technologie, które nie tylko chronią środowisko naturalne, ale również wspomagają społeczności wiejskie.

Mike Mack, CEO w Syngenta: “Realizacja tych zobowiązań nie będzie łatwa, biorąc pod uwagę spolaryzowane poglądy społeczne na rolnictwo i produkcję żywności. The Good Growth Plan to nasze wspólne zobowiązanie, że jako firma chcemy działać inaczej i lepiej. Wiemy, że sami nie rozwiążemy wszystkich problemów, dlatego chcemy połączyć siły z organizacjami z całego świata, by wymieniać się doświadczeniami”.

Więcej informacji o The Good Growth Plan na stronie www.syngenta.pl/ggp

                                                                                 ***

Syngenta jest jedną z wiodących na świecie firm, zatrudniającą w ponad 90 krajach przeszło 28 000 pracowników oddanych wspólnemu celowi: Uwalniamy potencjał roślin. Dzięki światowej klasy badaniom naukowym, globalnemu zasięgowi i zaangażowaniu na rzecz naszych klientów, pomagamy zwiększyć wysokość plonów, chronić środowisko naturalne oraz wpływać na poprawę zdrowia i jakości życia. .