Pytania dotyczące Plenum

Aktualności

1.Jak działa Plenum na pszczoły (czy ma takie samo szkodliwe działanie jak na słodyszka)?

Działanie na pszczoły jest podobne do efektów które obserwujemy u słodyszka.

2. Co dzieje się z pszczołą potraktowaną Plenum, objawy będą takie same jak na słodyszku? Też nastąpi bezwład itd.?

Tak, też bezwład. Pszczoły zachowują się jak pijane.

3. Co dzieje się z pszczołą, która naleci na rzepak potraktowany Plenum np. 4 godziny wcześniej?

Badania nad reakcją pszczół przy zastosowaniu Plenum zostały przeprowadzone na kwitnącej facelii i rzepaku; zabieg wykonano wieczorem po zakończeniu dziennej aktywności pszczół. Następnego dnia zaobserwowano nieco zwiększoną śmiertelność pszczół aczkolwiek u pszczół miodnych obserwowano głównie paraliż i dezorientację. Zasadniczo Plenum musi być zastosowane przed kwitnieniem rzepaku i w uprawie, w której nie ma kwitnących chwastów, tak więc powyższe nie ma zastosowania w praktyce przy przestrzeganiu okna stosowania preparatu.
 
4. Jak działa Plenum na słodyszka, który naleci na rzepak po wykonaniu zabiegu?

Działa na słodyszka poprzez kontakt szkodnika z opryskaną rośliną oraz w trakcie pobieranie pokarmu (wgryzania się szkodnika w pąki kwiatowe).

5. Czy jest różnica gdy pszczoły nalecą na rzepak 1 godzinę po zabiegu czy np. 6 godzin czy dobę?

Jest różnica. Zasadniczo jednak Plenum musi być zastosowane przed kwitnieniem rzepaku, w uprawie bez kwitnących chwastów. Na takie plantacje pszczoły nie nalatują. Zastosowanie Plenum na kwitnące rośliny jest niedopuszczalne.
 
6. Ile fizycznie preparat działa na słodyszka, a ile na pszczoły?

Zastosowanie Plenum do BBCH 59 (żółty pąk) czyli krótko przed rozpoczęciem kwitnienia jest bezpieczne dla pszczół. To zostało wykazane w doświadczeniach i praktyce rolniczej. Skuteczność na słodyszka to ok. 5 dni, niekiedy nawet ponad 10 dni.

7. Jak rozpoznać, że słodyszek przebywający w kwiatostanie nie ma ochoty żerować po Plenum, np. po 3 dniach po zabiegu?

Można to zauważyć obserwując słodyszka np. przy użyciu lupy (szkodnik nie jest aktywny)

8. Jakie inne szkodniki są zwalczane przez Plenum oprócz mszyc, mączlika (preparat sprzedaje się za wschodnią granicę)? Czy choć w małym stopniu działa na chowacze lub inne szkodniki rzepaku?

W rzepaku przeprowadzono doświadczenia z zastosowaniem Plenum przeciwko pchełce rzepakowej jesienią i przeciwko chowaczom wiosną bez efektów w zwalczaniu tych szkodników.

9. Kiedy możemy spodziewać się rozszerzenia Plenum o inne uprawy, np. jak w rejestracji niemieckiej i o jakie?

Na chwilę obecną nie ma w PL planów rozszerzenia rejestracji na inne uprawy. Jest zainteresowanie w uprawach specjalnych, jednakowoż możliwości rejestracyjne są bardzo ograniczone.

10. Jak Plenum zachowuje się w mieszaninach z innymi agrochemikaliami? Np. fosforoorganiki.

Nie ma istotnego wzrostu skuteczności zwalczania słodyszka w mieszaninach Plenum z tiachlopryd, tau-fluwalinat, Karate, czy Break-thru. Brak danych/ doświadczeń z fosfoorganikami, aczkolwiek nie należy oczekiwać jakiś pozytywnych efektów (tj. lepszej skuteczności w zwalczaniu słodyszka).

11. Jakie temperatury graniczne toleruje Plenum? Ile powyżej 20 stopni C? jak zmienia się wtedy długość działania i skuteczność? To samo przy obniżkach temperatur, np. dobowy krótkotrwały przymrozek, lub dłuższe ochłodzenie np. do śr. dobowej 5-8 stopni Celsjusza?

Zasadniczo zabiegi przeciwko słodyszkowi z użyciem każdego produktu powinny być wykonane, kiedy szkodnik jest aktywny i nalatuję na uprawę. To zapewnia wejście słodyszeka w kontakt z produktem na powierzchni rośliny . Dlatego zabiegi w niskich temperaturach nie powinny być wykonywane. Niskie temperatury w nocy i średnie w ciągu dnia nie przeszkadzają w dobrym działaniu Plenum np. nasze krajowe wyniki doświadczeń (prezentowane m.in w prezentacji Plenum). Plenum potrzebuje wyższej temperatury w ochronie przed mszycami, nie zaobserwowano iż Plenum wymaga jakiś szczgólnych limitów temperaturowych w ochronie przed słodyszkiem. Plenum jest aktywne w pełnym zakresie temperatur w jakich można wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin (5-25 °C ). 25 °C nie jest problemem dla Plenum. Nie mamy aktualnie wiedzy/danych czy przy temperaturze powyżej 30 °C skuteczność produktu się zmniejsza.