Nowy Konkurs ! AgrarEkspert roku 2012!

Aktualności
Nowy Konkurs - AgrarEkspert roku 2012

Firma Syngenta serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „AgrarEkspert roku 2012!” organizowanym przez magazyn dla rolników „Top Agrar Polska” oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Krajową Federacją Producentów Zbóż.

Konkurs jest adresowany do rolników, prowadzących wzorowe gospodarstwa, którzy osiągają najlepsze wyniki w uprawie i produkcji pszenicy jakościowej i rzepaku.

W kategorii produkcji pszenicy jakościowej oceniane będą plony pszenicy uzyskiwane w całym gospodarstwie, zarówno na polach własnych, jak i dzierżawionych oraz plony pszenicy sprzedawanej na cele młynarskie. Zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, uzyskujący najwyższe plony pszenicy o najlepszych parametrach jakościowych.

Celem Konkursu w kategorii uprawa pszenicy jakościowej jest popularyzowanie zasad profesjonalnej produkcji pszenicy jakościowej. W tej kategorii oceniane będą parametry upraw obejmujące w szczególności: plony, stosunek plonów pszenicy do pszenicy jakościowej, strategię sprzedaży pszenicy za ostatnie 3 lata: 2010; 2011 i 2012.

W kategorii produkcji rzepaku ozimego oceniane będą plony rzepaku ozimego uzyskiwane w całym gospodarstwie, zarówno na polach własnych, jak i dzierżawionych oraz parametry plonu rzepaku: wilgotność nasion, zanieczyszczenia i zaolejenie. Zwycięzcą zostanie rolnik uzyskujący najwyższe plony rzepaku technicznego.

Celem Konkursu w kategorii uprawa rzepaku jest popularyzowanie zasad profesjonalnej produkcji rzepaku. W tej kategorii oceniane będą parametry upraw obejmujące w szczególności: plony, parametry plonu w tym wilgotność nasion, zanieczyszczenia i zaolejenie, strategię sprzedaży rzepaku za ostatnie 3 lata: 2010; 2011 i 2012.

Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach i podkategoriach otrzymają:

- statuetkę Agrar Ekspert 2012,

- tytuł „Agrar Eksperta Roku 2012”,

- prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjnych,

- członkostwo w Klubie Agrar Ekspertów przy Top Agrar Polska,

- nagrody.

  • Zgłoszenia kandydatur należy dokonywać pisemnie, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, na adres Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Reymonta 9, 60-791 Poznań z dopiskiem: Agrar Ekspert lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agrarekspert@topagrar.pl, w terminie do dnia 31 października 2012 r.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu w tej kategorii nastąpi do dnia 31 marca 2013 r.
  • Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Gali Finałowej w terminie nie późniejszym niż do 31 maja 2013 r.

Sponsorem w kategorii „Rzepak ozimy” oraz „Pszenica Jakosciowa” jest firma Syngenta.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Zespół Syngenta

Regulamin konkursu znajduje sie na stronie : www.topagrar.pl