Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.

Aktualności

W roku 2013 nastąpił pewien przełom na rynku nasion rzepaku w Polsce. Po raz pierwszy w historii Polski areał rzepaku zasiany odmianami mieszańcowymi przekroczył areał zasiany odmianami liniowymi!

Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.

Mieszańce – mała inwestycja, wysokie plony i zyski

Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.

Uprawa odmian mieszańcowych – kluczem do wykorzystania potencjału rzepaku

Dzięki nowoczesnym metodom hodowli, Syngenta planuje w następnych latach
znacząco podwyższyć potencjał plonowania nowych odmian rzepaku

Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.
Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.
Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.

Inni producenci rzepaku też inwestują w tę technologię. Osiągają wysokie plony, a co za tym idzie – zyski. Poniżej widać plony uzyskane w Czechach i Niemczech. Najwyższe plony uzyskują nasi zachodni sąsiedzi, gdzie udział odmian mieszańcowych sięga 80%.

Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.

Syngenta – Hodowla przyszłości

Firma Syngenta od lat hoduje odmiany mieszańcowe, wiedząc jakie przynoszą korzyści producentom. Wyhodowanie nowych odmian jest bardzo długim procesem. Nawet przy zastosowaniu najnowszych technologii trwa ok. 8–10 lat. Dlatego właśnie w hodowli rzepaku tak ważne jest nie tylko reagowanie na wymogi rynku, ale także odpowiednia strategia ich przewidywania w przyszłości.

Nasze cele hodowlane dla rynku europejskiego:

  • zwiększenie plonów,
  • zwiększenie stabilności plonów, np. przez podniesienie tolerancji na choroby, odporności na mróz, wyleganie i suszę,
  • poprawa jakości w odniesieniu do zawartości tłuszczu w nasionach.
Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.