Czas na Revus!

Aktualności

Najlepszy produkt na zarazę ziemniaka w Europie

Fungicyd Revus - najlepszy produkt na zarazę ziemniaka w Europie

Wymagania rynku

 
Plantatorzy ziemniaka dobierając produkty do programu ochrony coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na koszt zabiegu, ale również na jego jak najwyższą skuteczność. Wynika to głównie z rosnącej profesjonalizacji produkcji oraz coraz wyższych wymagań stawianych przez odbiorców. Wyprodukowany towar oprócz wysokiego plonu musi spełniać odpowiednie parametry tj.: gładkość skórki, przydatność do długiego przechowywania, płytko zalegające oczka, odpowiednią suchą masę i wiele innych.
Dlatego wybór preparatów o najwyższej skuteczności, to po prostu konieczność. Dzięki temu bez względu np. na zmienne warunki pogodowe czy nasiloną presję chorób plantacja ma zapewnioną najlepszą ochronę a jej właściciele mogą spać spokojnie, bo zastosowali najlepszy dostępny na rynku produkt.

Od 5 lat najlepszy produkt w ocenie Euroblight

 
Fungicyd Revus, bazujący na substancji czynnej mandipropamid, od 5 lat ma sprawdzoną i potwierdzoną najwyższą skuteczność na zarazę ziemniaka wśród preparatów zarejestrowanych w Europie. Potwierdzają to badania prowadzone od 2009 roku przez Grupę Euroblight zrzeszającą niezależnych naukowców i wiodących ekspertów, specjalizujących się w zagadnieniach związanych z ochroną ziemniaka przed chorobami, zwłaszcza przed zarazą ziemniaka i alternariozą.
Wyniki corocznych badań Grupy Euroblight prezentowane są regularnie w tabeli Euroblight zamieszczonej i ogólnie dostępnej stronie www.euroblight.net.
Tabela Euroblight, to zbiór kluczowych informacji dla każdego producenta ziemniaka. Jest to niezwykle przydatne narzędzie przygotowane na podstawie wyników doświadczeń i obserwacji polowych prowadzonych w warunkach produkcyjnych. Zestawienie cech preparatów zarejestrowanych w Europie pozwala porównać propozycje różnych koncernów oraz wybrać najskuteczniejsze produkty na zarazę ziemniaka.
W tabeli opublikowanej w dniu 4 lutego 2014 r. mandipropamid, czyli substancja czynna produktu Revus (producent Syngenta), to najlepszy produkt na zarazę ziemniaka spośród wszystkich dostępnych na rynku fungicydów.

Siła mandipropamid zapewnia sukces Revus! Najlepsza ochrona liści (4.0) wg. Euroblight

 
Ochrona liści przed zarazą to główny parametr decydujący o przebiegu fotosyntezy, budowaniu masy nadziemnej rośliny oraz późniejszego kumulowania substancji odżywczych w bulwach. Bez zdrowej części nadziemnej nie da się zbudować wysokiego i wartościowego plonu. Najwyższa ocena Revus (4.0 w kategorii ochrona liści przed zarazą) na tle innych dostępnych na rynku fungicydów wynika z absolutnie najwyższej ochrony w całym okresie uprawy.

Wgłębność zapewnia odporność na zmywanie

 
Drugim parametrem warunkującym skuteczność produktu w ochronie na zarazę ziemniaka jest jego wgłębność zapewniająca odporność na zmywanie przez deszcz lub nawadnianie (w gospodarstwach prowadzących intensywną ochronę). Pozwala to wyeliminować negatywny wpływ opadów deszczu, na które po prostu nie mamy wpływu. Silnym argumentem przemawiającym za użyciem produktu Revus w programie ochrony jest właśnie jego wybitna cecha wgłębności wykraczająca poza rynkowe standardy. W całym okresie wegetacji ziemniaków Revus zapewnia najlepszą ochronę wykształconej naci jak i nowych przyrostów. Nawet intensywny opad, występujący krótko po zabiegu, nie obniża jego skuteczności. Dodatkowo najwyższe właściwości zapobiegawcze Revus pozwolą utrzymać zdrowe rośliny.

Potwierdzenie powyższych informacji możecie Państwo znaleźć w tabeli Euroblight, gdzie wniosek nasuwa się sam: czas na Revus! Najlepszy produkt na zarazę ziemniaka w Europie.

 
  • Revus działa na najwyższym poziomie (perfekcyjne zwalcza zarazę ziemniaka)
  • Revus jest odporny na zmywanie (umożliwia elatyczność stosowania w zmiennych warunkach pogodowych) 
  • Revus to również preparat o bardzo niskim koszcie na ha
 
Substancja czynna:
250 g/l mandipropamid
Formulacja:
Koncentrat w formie stężonej zawiesiny
Sposób działania:
Zapobiegawczo
Spektrum działania:
Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)
Zalecana dawka:
0,6 l/ha
Zalecana liczba aplikacji:
Maksymalnie 3 razy w sezonie co 7-10 dni
Kiedy stosować?
Od momentu zwierania się rzędów 

Tabela wyników Euroblight z dnia 4 lutego 2014 r. uwzględniająca produkty zarejestrowane w Polsce

Fungicyd Revus - tabela wyników Euroblight z dnia 4 lutego 2014 r