You are here

CASE IH podjął wyzwanie Syngenta!

Aktualności Produkty
19.08.2015

Po jęczmieniu hybrydowym przyszedł czas na nowoczesne fungicydy: Bontima i Seguris.

Fungicyd Bontima 250 ECFungicyd Seguris

Podczas tegorocznych żniw, na spotkaniach polowych z cyklu „Pomiar plonowania”, zderzyły się najnowsze technologie na rynku rolniczym. Najnowszy kombajn Case IH Axial Flow 8240 wyposażony w System Precyzyjnego Rolnictwa w lipcu potwierdził wysokie plony jęczmienia hybrydowego: wynik wyniósł 12,5 t/ha (odmiana Wootan) – 14% więcej niż odmiana konwencjonalna. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie www.jeczmienhybrydowy.pl

CASE IH podjął wyzwanie Syngenta!

Natomiast w woj. dolnośląskim, w miejscowości Sobota, w Gospodarstwie Rolnym pana Tadeusza Barana zmierzono plon jęczmienia hybrydowego i wpływ produktu Bontima 250 EC na plon. Jęczmień hybrydowy, odmiana GALATION, siew 13.10.2014 – przy wilgotności ziarna 14,5% plonował na poziomie prawie 10 ton z hektara! Dokładny wynik to 9,95t/ha. W porównaniu do kontroli, czyli pola bez zabiegu T2, Hyvido chroniony rozwiązaniem Syngenta plonował o około 800 kg więcej.

Podczas kolejnych pokazów polowych CASE IH oraz Syngenta sprawdzili, jakie plony pszenicy ozimej można uzyskać stosując najnowszy fungicyd Syngenta z grupy SDHI o nazwie Seguris 215 SC. Pierwszy pomiar odbył się w gospodarstwie Arenda Charbielin (powiat nyski, woj. opolskie) w dniu 28 lipca 2015. Uzyskany plon wyniósł 10,6 t/ha na polu, na którym zastosowany został Seguris w zabiegu T2. Natomiast na polu kontrolnym oraz polu, na którym zastosowano produkt konkurencyjny z grupy SDHI, osiągnięto wynik plonowania na poziomie 9,8 t/ha.

CASE IH podjął wyzwanie Syngenta! - uprawa zboża

Kolejne spotkanie z cyklu „Pomiar Plonowania” miało miejsce 8 sierpnia 2015 w gospodarstwie Nowa Karczma (powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie). Tym razem, zarówno na polu, na którym zastosowano produkt Seguris, jak i na polu z konkurencyjną technologią SDHI, uzyskano plon w wysokości 9,3 t/ha, czyli przyrost 0,7 tony w porównaniu do plonu z pola, na którym w zabiegu T2 zastosowano kontrolny zabieg triazolem (plon 8,6 t/ha).

W każdym spotkaniu uczestniczyli klienci z danego regionu, którzy na bieżąco byli świadkami koszenia, a następnie ważenia uzyskanego plonu. Wypowiedzi uczestników – zarówno obecnych gości, jak i gospodarzy spotkania, świadczą, że ta nowa forma spotkań polowych została odebrana bardzo pozytywnie. Szczególnie podkreślali oni możliwość weryfikacji „na żywo” zastosowanych technologii.

CASE IH podjął wyzwanie Syngenta! - klienci

Więcej materiałów ze spotkania, w tym filmy, można znaleźć na stronie www.pomiarplonu.pl