You are here

BOXER 800 EC - Dlaczego wybieram jesienne zabiegi herbicydowe?

Aktualności Produkty
27.08.2015

Wiosna 2013 r. potwierdziła zasadność wykonywania jesiennego odchwaszczania

Tegoroczna wiosna, wyraźniej niż zwykle wskazała na celowość wykonywania jesiennych zabiegów herbicydowych. Zastoiska wody występujące w całej Polsce, powstałe po nagle stopniałym śniegu uniemożliwiały wjazd w pole z zabiegami odchwaszczającymi. Ruszenie wegetacji wiosennej nastąpiło bardzo późno. Dzień był już na tyle długi, że okres strzelania w źdźbło zaczął się krótko po zejściu śniegu i kłopotliwym stał się właściwy dobór herbicydów. Szczególnie dobitnie dało się to odczuć plantatorom zbóż, mających problem z masowym zasiedlaniem pól przez chwasty szybko rosnące jesienią. Miotła, jasnoty, przetaczniki, gwiazdnica czy fiołek należą do rodzajów, które potrafi ą szybko wytwarzać dużą masę zieloną nawet w niskich temperaturach i w warunkach krótkiego dnia. Dodatkowo ich wysoki potencjał namnażania sprawia, że szybko mogą stać się one gatunkami skompensowanymi – trudnymi do zwalczania.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że jesienne zabiegi są podstawą wysokiego plonowania, a straty powodowane przez wczesną konkurencję chwastów są trudne do nadrobienia. Niestety w kraju 65% zbóż ozimych odchwaszczana jest wiosną. Podczas naszych rozmów z plantatorami, którzy są zwolennikami jesiennego zwalczania chwastów usłyszeliśmy kilka istotnych argumentów przemawiających za jesiennym stosowaniem herbicydów. Do najczęściej wymienianych należą:

 1. Ochrona potencjału plonowania – maksymalne jego wykorzystanie
  • Bardzo wczesne wyłączenie konkurencji chwastów
  • Stworzenie odpowiedniego pokroju rośliny
    
 2. Nieprzewidywalne warunki pogodowe
  • Możliwość pojawienia się problemów z wyborem odpowiedniego herbicydu działającego w niskich temperaturach (amplitudy temperatur)
  • Trudności z wykonaniem zabiegu – zastoiska wody na polach – uniemożliwiają rozpoczęcie prac polowych
    
 3. Możliwość lepszej organizacji czasu pracy
  • Opóźniona wiosna powoduje spiętrzenie prac w gospodarstwie, co oznacza konieczność ustalenia priorytetów wykonywanych prac. Często na zabiegi odchwaszczające brakuje czasu
  • Pełne wykorzystanie potencjału parku maszynowego w gospodarstwie
    
 4. Pełna selektywność dla uprawy

BOXER 800 EC - Dlaczego wybieram jesienne zabiegi herbicydowe? - Marzec 2013 r., zastoiska wody w Polsce północnej
Marzec 2013 r., zastoiska wody w Polsce północnej