BOXER 800 EC - Dlaczego wybieram jesienne zabiegi herbicydowe?

Aktualności

Wiosna 2013 r. potwierdziła zasadność wykonywania jesiennego odchwaszczania

Tegoroczna wiosna, wyraźniej niż zwykle wskazała na celowość wykonywania jesiennych zabiegów herbicydowych. Zastoiska wody występujące w całej Polsce, powstałe po nagle stopniałym śniegu uniemożliwiały wjazd w pole z zabiegami odchwaszczającymi. Ruszenie wegetacji wiosennej nastąpiło bardzo późno. Dzień był już na tyle długi, że okres strzelania w źdźbło zaczął się krótko po zejściu śniegu i kłopotliwym stał się właściwy dobór herbicydów. Szczególnie dobitnie dało się to odczuć plantatorom zbóż, mających problem z masowym zasiedlaniem pól przez chwasty szybko rosnące jesienią. Miotła, jasnoty, przetaczniki, gwiazdnica czy fiołek należą do rodzajów, które potrafi ą szybko wytwarzać dużą masę zieloną nawet w niskich temperaturach i w warunkach krótkiego dnia. Dodatkowo ich wysoki potencjał namnażania sprawia, że szybko mogą stać się one gatunkami skompensowanymi – trudnymi do zwalczania.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że jesienne zabiegi są podstawą wysokiego plonowania, a straty powodowane przez wczesną konkurencję chwastów są trudne do nadrobienia. Niestety w kraju 65% zbóż ozimych odchwaszczana jest wiosną. Podczas naszych rozmów z plantatorami, którzy są zwolennikami jesiennego zwalczania chwastów usłyszeliśmy kilka istotnych argumentów przemawiających za jesiennym stosowaniem herbicydów. Do najczęściej wymienianych należą:

 1. Ochrona potencjału plonowania – maksymalne jego wykorzystanie
  • Bardzo wczesne wyłączenie konkurencji chwastów
  • Stworzenie odpowiedniego pokroju rośliny
    
 2. Nieprzewidywalne warunki pogodowe
  • Możliwość pojawienia się problemów z wyborem odpowiedniego herbicydu działającego w niskich temperaturach (amplitudy temperatur)
  • Trudności z wykonaniem zabiegu – zastoiska wody na polach – uniemożliwiają rozpoczęcie prac polowych
    
 3. Możliwość lepszej organizacji czasu pracy
  • Opóźniona wiosna powoduje spiętrzenie prac w gospodarstwie, co oznacza konieczność ustalenia priorytetów wykonywanych prac. Często na zabiegi odchwaszczające brakuje czasu
  • Pełne wykorzystanie potencjału parku maszynowego w gospodarstwie
    
 4. Pełna selektywność dla uprawy

BOXER 800 EC - Dlaczego wybieram jesienne zabiegi herbicydowe? - Marzec 2013 r., zastoiska wody w Polsce północnej

Marzec 2013 r., zastoiska wody w Polsce północnej