Wysokie koszty produkcji, a efektywność wykorzystania azotu

Aktualności

Dlaczego efektywność wykorzystania azotu jest tak istotna?

 • Wzrost cen nawozów mineralnych
 • Dostępność azotu
 • Wykorzystywanie potencjału odmian
 • Europejski Zielony Ład

Czym jest efektywność wykorzystania azotu?

Efektywne pobieranie azotu

 • Silny, dobrze rozwinięty system korzeniowy
 • Przebieg pogody, termin aplikacji oraz odczyn gleby

 Efektywne gospodarowanie azotem

 • Wigor i biomasa roślin, mobilizacja azotu w roślinach
 • Zdrowe rośliny
 • Wytwarzanie plonu nasion

Efektywność wykorzystania azotu

Wysokie koszty produkcji, a efektywność wykorzystania azotu - efektywność
 • W przypadku wystąpienia warunków ograniczonej dostępności azotu, swoją przewagę pokazuje SY Glorietta, czyli odmiana o wysokiej efektywności wykorzystania azotu, która jest w stanie zbudować dużo wyższy plon w przypadku deficytu azotu.

SY Glorietta – Królowa plonów i efektywności wykorzystania azotu!

Plonowanie rzepaku ozimego w warunkach obnizonego nawozenia azotowego.
Doswiadczenia Syngenta 2018-2021 Niemcy.
Wysokie koszty produkcji, a efektywność wykorzystania azotu - plonowanie
 • SY Glorietta wykazuje się doskonałą stabilnością plonowania nawet w warunkach niższej dostępności azotu.
 • SY Glorietta umożliwia uzyskanie aż 7dt/ha więcej niż średnia odmian przy obniżonym nawożeniu (2018-2021).