You are here

Zwalczanie chwastów zbóż

Jak wybrać odpowiedni produkt na chwasty?

  • Jeśli chcesz zwalczyć głównie chwasty jednoliścienne typu: miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny – wybierz Axial 50
  • Jeśli chcesz zwalczyć wszystkie chwasty (zarówno jednoliścienne, jak i dwuliścienne) - wybierz Axial Komplett Pak
  • Jeśli chcesz zwalczyć trudną miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne – wybierz Avoxa Pak

Produkt na chwasty a gatunek zboża

Gatunek zboża: Produkt na chwasty
Axial 50 Axial Komplett Pak Avoxa Pak
Pszenica ozima tak tak tak
Jęczmień ozimy tak    
Pszenżyto ozime tak tak tak
Pszenica jara tak tak  
Jęczmień jary tak tak  
Żyto tak    

Program ochrony zbóż

Produkty do ochrony zbóż najczęściej kupowane razem:

Regulator wzrostu Moddus

Moddus 250 EC 
Regulacja wzrostu zbóż
Teraz w niżej cenie!

Herbicyd Axial 50

Axial 50 EC
Na miotłę i inne chwasty
jednoliścienne zbóż