Co wpływa na cenę skupu pszenicy?

Zboża

Ceny skupu pszenicy co sezon są obiektem zainteresowania nie tylko producentów zbóż, ale i odbiorców – zależy od nich m.in. poziom cen żywności dostępnej w naszych sklepach. Okazuje się, że ich przewidywanie nie jest proste, ponieważ każdy z uczestników rynku ma inną wizję tego, jak powinny się kształtować. Warto wiedzieć, jakie czynniki wpływają na cenę pszenicy.

Co wpływa na cenę skupu pszenicy

Wielkość produkcji krajowej i zagranicznej

Jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na ceny skupu pszenicy, jest wielkość produkcji krajowej i zagranicznej. Przy szacunkach cen uwzględnia się wielkość produkcji w poprzednim sezonie, obecnie oraz prognozy zbiorów w następnym roku. Determinuje ona podaż pszenicy na rynku krajowym, choć na jego wartość wpływa również import ziarna z zagranicy. Wynika to z faktu, że rynek zbóż, w tym pszenicy, jest zglobalizowany dlatego wysoka globalna podaż ziarna wpływa na ceny skupu pszenicy również na rynek krajowy, na którym niska produkcja w danym sezonie może zwiastować wzrost cen. Duże ilości ziarna mogą wtedy wpływać do kraju spoza granicy, zarówno z innych krajów Unii Europejskiej, jak i ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy czy Rosji, które to państwa są najważniejszymi graczami na globalnym rynku pszenicy. Ponadto tanie zboże – np. ze wschodu – kierowane jest na rynki, na które eksportowano również zboże z Polski, co powoduje, że towar, który przeznaczony był na eksport, pozostaje w kraju i kierowany jest do rodzimych przetwórców.

Prognozy zużycia pszenicy

Cena pszenicy zależy od prognoz zużycia na rynku krajowym, przedstawianych m.in. przez Agencję Rynku Rolnego. Zapowiedź zwiększenia lub spadku zapotrzebowania na pszenicę na krajowym rynku wpływa zatem na poziom jej cen.

Zapasy zbóż

Wysokość zapasów zbóż wpływa stabilizująco na ceny skupu pszenicy, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy to ceny mogłyby diametralnie różnić się od tych uzyskiwanych tuż po zbiorach.

Czynniki atmosferyczne w czasie wegetacji

Na ceny skupu pszenicy wpływają informacje o stanie upraw, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To właśnie pogoda jest najbardziej nieprzewidywalnym z czynników determinujących ceny pszenicy. Wśród czynników pogodowych wpływ na plon i późniejsze ceny skupu pszenicy ma aura jesienią, w okresie wysiewu ozimin. Deszczowa pogoda utrudnia zabiegi agrotechniczne, które często prowadzone są w pośpiechu, w okienkach pomiędzy opadami. Jeśli pogoda nie pozwoli na wysiew ozimin w optymalnym terminie, późniejszy wysiew może skutkować słabszą kondycją roślin przed zimą. W okresie jesiennym dużym duży problem stanowią choroby pszenicy, które osłabiają rośliny i czynią je bardziej podatnymi na uszkodzenia mrozowe w czasie zimy. Przezimowanie pszenicy to kolejny czynnik wpływający na ceny skupu pszenicy. Poziom strat w zasiewach pszenicy ozimej pozwala na oszacowanie wielkości przyszłych plonów, co nie pozostaje bez wpływu na ceny zboża na wiosnę. W okresie wiosennym i wczesnym latem czynnikiem regulującym podaż pszenicy są opady i temperatura. Susze, powodzie lub inne niekorzystne zjawiska pogodowe, które pojawiłyby się za granicą, dają nadzieję na niższy import, a tym samym na wyższe ceny skupu pszenicy na rynku krajowym.

Czynniki ekonomiczne

We współczesnym, zglobalizowanym świecie istotny wpływ na ceny skupu pszenicy mają kursy podstawowych walut, wysokość stóp procentowych na najważniejszych światowych rynkach oraz działania spekulacyjne na rynkach żywnościowych. Także koszty frachtu zbóż nie pozostają bez wpływu na cenę ziarna dla końcowego odbiorcy.

Wszystkie te elementy mogą decydować o tym, jak będą kształtować się ceny skupu pszenicy a tym samym opłacalność produkcji. Dlatego warto na bieżąco śledzić trendy rynkowe i nie ignorować tego, co się dzieje na świecie. Umożliwi to podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych, pozwalających utrzymać opłacalność produkcji.