You are here

Nawożenie roślin uprawnych – kalendarz

Zboża
28.09.2020

Nawożenie to jeden z kluczowych elementów pozwalających na regularne uzyskiwanie plonów. Zaniedbania w tym przypadku mszczą się bardzo szybko i to nie tylko na ilości zbiorów, ale nierzadko również na ich jakości. Dlatego odpowiednie terminy nawożenia do jeden z głównych punktów w kalendarzu każdego rolnika.

Kalendarz nawożenia roślin uprawnych

Nawożenie zbóż

Zboża, jako podstawa wyżywienia w naszym kraju, zajmują największą powierzchnię uprawną i mają bardzo dobrze opracowane zalecenia nawozowe. W ich przypadku dawkowanie zależy od zasobności gleby w składniki mineralne i jej rodzaju oraz od uprawianego gatunku.

W przypadku nawożenia mineralnego nawozy fosforowe i potasowe zazwyczaj podaje się w jednej dawce, aplikowanej do gleby jeszcze przed siewem i wymieszanej z glebą. Z kolei nawożenie azotem w formie mineralnej wymaga stosowania podzielonych dawek, co pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania roślin na ten pierwiastek w kluczowych dla ich rozwoju momentach i ogranicza jego straty na skutek wymywania przez wody opadowe.

W przypadku pszenicy ozimej 40 do 50% dawki azotu aplikuje się na początku procesu wegetacji roślin. W fazie strzelania w źdźbło wysiewa się kolejne 30-40%, zaś resztę przed okresem kłoszenia.

Pszenica jara to 60% dawki aplikowanej przedsiewnie i 40% dawki w fazie strzelania w źdźbło. Całkowita dawka azotu w przypadku pszenicy jarej nie powinna przekraczać 60 kg na hektar. Duże dawki azotu można dzielić na trzy do czterech części.

Pszenżyto ozime nawozi się trzema dawkami nawozu azotowego, podobnie jak pszenicę ozimą. Pierwszą dawkę (do 40%) należy aplikować wiosną, na początku wegetacji. Kolejną – w fazie strzelania w źdźbło. W przypadku upraw, w których skracano słomę, na początku kłoszenia zaleca się dodatkową aplikację nawozu w ilości takiej, jak w drugim zabiegu.

Jęczmień ozimy najlepiej nawozić w dwóch dawkach. Pierwszą z nich, od 50 do 60% azotu, w momencie rozpoczęcia wegetacji, przy czym nie więcej niż 60kg/ha jednorazowo, resztę zaś w fazie strzelania w źdźbło.

W przypadku jęczmienia jarego należy stosować dwie dawki: pierwszą, około 60%, na tydzień do półtora przed siewem, natomiast pozostałe 40% już w fazie krzewienia. Jęczmień browarny powinien być nawożony wyłącznie przedsiewnie.

Żyto: przedsiewnie można zaaplikować 10 kg azotu na hektar. Pogłównie daje się zazwyczaj dwie dawki azotu – pierwszą w momencie rozpoczęcia wegetacji i drugą w fazie strzelania w źdźbło. Jeśli jednak całkowita dawka azotu na hektar ma nie przekroczyć 50 kg, to całość dawki można zaaplikować jednorazowo na początku wegetacji.

U owsa aplikuje się od 50 do 60% dawki przedsiewnie, zaś resztę w fazie strzelania w źdźbło.

W uprawie kukurydzy przedsiewnie aplikuje się od 30 do 50% dawki nawozu, najlepiej mocznika, ponieważ w początkowej fazie wzrostu rośliny mają małą efektywność pobierania związków azotu. Ta wzrasta dopiero od fazy 4-5 liści. Pozostałą część nawozu, wyłącznie mocznika, wysiewa się przed uzyskaniem przez roślinę 30-40 cm wysokości (faza 14-17). Użycie saletry amonowej w tej fazie wywołuje często poparzenia liści.

Ocena: 2.6 (7 głosów)