Werticilioza rzepaku

Aktualności

Zagrożenia

  • Szerokie występowanie potwierdzone monitoringiem próbek z pól w Polsce
  • Choroba płodozmianowa
  • Może przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat
  • Porażenie przez system korzeniowy, szczególnie w miejscach uszkodzonych przez żerowanie śmietki kapustnych jesienią
  • Objawy widoczne w późnych stadiach rozwoju
  • Dobrze się rozwija w suchych sezonach
  • Brak zarejestrowanych fungicydów
  • Powoduje duże straty w plonie, w wyniku znacznych uszkodzeń łodyg i doprowadzania do ograniczenia  transportu substancji pokarmowych i wody
Porównanie objawów chorób: werticiliozy i suchej zgnilizny kapustnych (charakterystyczne piknidia na powierzchni łodygi)
Werticilioza rzepaku - Porównanie objawów chorób
Werticilioza Sucha zgnilizna kapustnych
Zdjecia pokazujace porównanie objawów chorób: werticilioza i zgnilizna twardzikowa (bardzo charakterystyczne sklerocja wewnatrz łodyg)
Werticilioza rzepaku - porównanie objawów chorób
Werticilioza Zgnilizna twardzikowa

W portfolio firmy Syngenta jest kilka odmian charakteryzujących się wysoką tolerancją na werticiliozę. Na poniższym wykresie widoczne są wyniki doświadczeń wewnętrznych firmy Syngenta prowadzonych na polach o wysokiej infekcji chorobą.

Werticilioza rzepaku - wykres

Jak widać na wykresie, odmiany takie jak SY Cornetta, SY Glorietta czy SY Aliboom
charakteryzują się niskim porażeniem roślin przez werticiliozę. Dzięki temu, nawet
w warunkach wysokiej presji choroby, porażenie będzie bardzo niskie, a plony pozostaną
na wysokim poziomie.