MaxiMaize SY 250 E - podsumowanie sezonu 2021

Aktualności

Projekt MaxiMaize w Polsce realizowany jest już od kilku lat w doświadczeniach mikropoletkowych, jednak w roku 2021 po raz pierwszy przetestowaliśmy najlepszą mieszankę MaxiMaize SY 250 E na polach produkcyjnych u rolników.

Zasialiśmy 7 lokalizacji doświadczalnych o łącznej powierzchni blisko 70ha. Pierwszą lokalizację zasialiśmy już 15 kwietnia a ostatnią 6 maja - warunki panujące po siewie były trudne, długotrwale utrzymywało się zimno oraz nadmiar wody w glebie na początku wegetacji. Był to prawdziwy sprawdzian dla jakości nasion. Wszystkie lokalizacje jednak obroniły się i uzyskaliśmy bardzo dobre wschody na poziomie 98%. W trakcie wegetacji zostały wykonane liczne obserwacje oraz obloty dronem wyposażonym w kamerę mulispektralną, które to pozwalają zespołowi Syngenta lepiej zarekomendować odmianę pod konkretne pole dla rolnika.  

MaxiMaize SY 250 E - podsumowanie sezonu 2021 - zdjęcie 1

Mieszaninę testowaliśmy w porównaniu do standardowej odmiany w obsadzie 86 tys. nasion na hektar. Średnio w Polsce uzyskaliśmy 20.9t suchej masy z ha, wynik MaxiMaize SY 250 E był o 1.2t suchej masy z hektara lepszy od odmiany porównawczej.  Poza plonem bardzo ważne jest to, że mieszanina spełniła wszystkie oczekiwania co do stabilności plonowania, gdyż uzyskaliśmy masę plonu o dużo większym poziomie stabilności w obrębie pola aż o 15% i bardzo stabilnym poziomie suchej masy o jednorodności większej o 30% w stosunku do odmiany kontrolnej. Jeśli chodzi o cechę jakościową – zawartość skrobii %, to różnica między odmianą kontrolną a MaxiMaize SY 250 E wynosiła średnio około 10% ( 2.5pp) na korzyść mieszaniny – co oczywiście przekłada się na większy uzysk mleka podczas skarmiania kiszonki.

MaxiMaize SY 250 E - podsumowanie sezonu 2021 - zdjęcie 1

Dodatkowo mieszaninę testowaliśmy wraz z jej komponentami w różnych obsadach siewu wynoszących od 55 do 115 tys. nasion na hektar. Celem drugiej części doświadczenia było jasne potwierdzenie w warunkach polowych, że mieszanina będzie dawała nam benefity vs pojedyncze odmiany. Wyniki jakie uzyskaliśmy przy doświadczeniu ze zmiennymi dawkami siewu pokazały jednoznacznie, że MaxiMaize SY 250 E w porównaniu do pojedynczych komponentów charakteryzowało się:

  • Większą jednorodnością plonu ilościowego (t/ha)
  • Większą jednorodnością zawartości suchej masy (%) w obrębie pola
  • Lepszymi parametrami jakościowymi – zawartość skrobi (%)

Jako podsumowanie projektu MaxiMaize można śmiało powiedzieć, że mieszanina daje nam znaczne zwiększenie stabilności i jakości plonowania w każdych warunkach.