Czym jest zgorzel podstawy źdźbła i jak ją zwalczać?

Aktualności

Gaeumannomyces graminis może być skutecznie zwalczany.

Jest to jedna z ważnych chorób należąca do kompleksu chorób podstawy źdźbła. Powoduje duże straty co zostało stwierdzone w uprawie pszenicy uprawianej wiele lat po sobie. Sprawcą choroby jest grzyb Gaeumannomyces graminis. Występuje w trzech odmianach. Jest to ważne, ponieważ poszczególne odmiany są zdolne skuteczniej zainfekować konkretny gatunek zbóż.

G. graminis var. tritici jest notowana w Polsce na różnych gatunkach i odmianach zbóż należących do rodzaju Tritici (pszenica), Hordeum (jęczmień), Triticale (pszenżyto) i Secale (żyto). Powoduje zgorzel podstawy źdźbła we wszystkich uprawianych w Polsce gatunkach zbóż. Głównie poraża formy ozime zbóż, ale też izolowany jest z korzeni zbóż jarych. G. graminis to stadium doskonałe grzyba. Grzyb ten posiada stadium konidialne Phialophora. Gdy w wielu gospodarstwach dozwolone było uprawianie zbóż w monokulturze, to po pewnym czasie takiej praktyki zaczął pojawiać się problem z uzyskiwaniem plonu na zadowalającym ekonomicznie poziomie.

Z nadejściem integrowanej ochrony roślin od roku 2014 nie można po sobie uprawiać tego samego gatunku zboża, ale można uprawiać inne gatunki zbóż, czy inną formę np. pszenicę jarą. Z różnych powodów udział zbóż w płodozmianie jest wysoki. Rolnicy zgłaszają problem placowego żółknięcia zbóż – najczęściej pszenicy i wskazują na zahamowanie wzrostu roślin. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być porażenie tych roślin przez grzyb Gaeumannomyces graminis, sprawcę zgorzeli podstawy źdźbła.

Czym jest zgorzel podstawy źdźbła i jak ją zwalczać? - zdjęcie 1

Pierwsze objawy porażenia widoczne są na korzeniach. Początkowo można obserwować brązowienie fragmentów korzeni, które po pewnym czasie czernieją – przestając pełnić swoją funkcję, następnie objawy zaczynają być widoczne na podstawie źdźbła (brązowienie). Rośliny porażone przez patogena nie są w stanie wytworzyć kłosów. Jeśli jednak zostaną one wykształcone są często białe i pozbawione ziarna. W przypadku późniejszej infekcji – objawy choroby pojawiają się dopiero w fazie strzelania w źdźbło w postaci spowolnienia wzrostu i zółknięcia roślin.

Rolnicy, aby pozbyć się choroby mają do wyboru radykalne zmniejszenie uprawy zbóż co wydaje się mało realne lub mogą skorzystać z bardziej sprawdzonej metody walki z grzybem G. graminis powodującego zgorzel podstawy źdźbła - zaprawianiem materiału siewnego, z użyciem skutecznej zaprawy fungicydowej, która wyeliminuje z uprawy sprawcę zgorzeli źdźbła. Do tego celu zastosować należy zaprawę zawierającą jedną, a najlepiej dwie substancje czynne. Jedną z nich powinien być siltiofam z grupy chemicznej tiofenokarboksymidów o działaniu powierzchniowym. Substancja ta, zawarta w produkcie Latifam®, charakteryzuje się długotrwałym działaniem. Zakłóca procesy oddechowe i produkcję ATP grzyba co ma wpływ na hamowanie wzrostu grzybni patogena i prowadzi do jego zamierania. W celu zabezpieczenia ziarna przed innymi patogenami zagrażającymi w czasie wschodów zaleca się połączenie substancji czynnej siltiofam z inną obecną w wielu zaprawach substancją czynną.

 

Drugą substancją czynną może być przykładowo fludioksonil zawarta w zaprawach Maxim® 025 FS lub Maxim® Power. Substancja ta charakteryzuje się szerokim zakresem zwalczanych sprawców chorób w pszenicy, pszenżycie i życie. Jest to substancja czynna o działaniu powierzchniowym z grupy chemicznej fenylopiroli. Fludioksonil na grzyby patogeniczne działa poprzez zakłócanie przekazywania sygnałów osmotycznych w komórkach grzyba G. graminis. Prowadzi to do ograniczania wzrostu grzybni i potem do jej zamierania.

Czym jest zgorzel podstawy źdźbła i jak ją zwalczać? - zdjęcie 2

Przy obserwowanej tendencji wskazującej na ocieplanie klimatu, zastosowanie zaprawy, która od samego kiełkowania, a potem w czasie wzrostu roślin chroni korzenie kiełkujących, a potem młode, rozwijające się rośliny jest działaniem strategicznym. Odpowiednio dobrana zaprawa chroni rośliny przed porażeniem, nie pozwala na powstawanie plam na korzeniach i nie daje możliwości wzrostu zarodnikom znajdującym się na ziarnie przeznaczonym do siewu. Zapobiega też porażeniu korzeni przez grzybnie grzybów powodujących zgorzel siewek. Producenci zbóż, którzy sami zaprawiają ziarno lub korzystają z ziarna zaprawianego zaprawami zawierającymi jako substancje czynne siltiofam i fludioksonil doskonale zabezpieczają wysiane odmiany przed grzybami, które stanowią poważne zagrożenie dla uzyskania dużej ilości ziarna dobrej jakości.

Prof. dr hab. Marek Korbas
Dr inż. Jakub Danielewicz
IOR-PIB w Poznaniu
Zakład Mykologii

 

Ważnym grzybem w warunkach okresowego niedoboru wody w glebie powodującym straty w plonie jest sprawca zgorzeli podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis).
Warto zabezpieczyć się przed porażeniem zbóż przez G. graminis.
Dobrym rozwiązaniem jest użycie zapraw zawierających substancje czynne siltiofam i fludioksonil.