Znaczenie regulatora zbóż w prowadzeniu plantacji

Aktualności

Ostatnie lata to wzrost zainteresowania producentów zbóż dokładniejszym zabezpieczeniem przed wyleganiem łanów. Coraz większa stała się świadomość możliwości utraty plonu i poniesionych wcześniej nakładów przez wyleganie zbóż.

Przy dzisiejszym zaawansowaniu technologicznym produkcji roślinnej, regulatory wzrostu stały się nieodzownym elementem każdego programu ochrony.

Znaczenie regulatora zbóż w prowadzeniu plantacji

ZAPOBIEGA WYLEGANIU INACZEJ

Najczęściej stosowanym regulatorem wzrostu zbóż w Polsce jest MODDUS® 250 EC*. Jego aplikacja powoduje dwukierunkowe zmiany w nadziemnym pokroju rośliny: redukcję wzrostu wpływającą na obniżenie położenia środka ciężkości rośliny oraz zwiększenie mechanicznej siły źdźbła poprzez pogrubienie jego ścianek i zwiększenie średnicy przekroju. Zastosowanie regulatora wzrostu Moddus wpływa również na wzmocnienie systemu korzeniowego roślin, co dodatkowo zabezpiecza przed wyleganiem korzeniowym, mającym znaczenie zwłaszcza na glebach organicznych lub w warunkach intensywnych opadów.

POPRAWIA PLONOWANIE, NAWET W WARUNKACH BEZ WYLEGANIA

Rośliny traktowane produktem Moddus nawet przy niskiej presji wylegania lepiej plonują. Przypisuje się to przede wszystkim lepszemu rozwojowi systemu korzeniowego oraz zwiększeniu zawartości cukrów w roślinie traktowanej. Większa zawartość cukrów jest elementem zmiany procesów fizjologicznych, wydajniejszej fotosyntezy i zredukowanego oddychania. Wyniki badań Syngenta wykazały znacznie lepsze wykorzystanie makro i mikroelementów z gleby, w tym dużo lepsze pobieranie wbudowywanie w struktury roślinne fosforu i potasu. Badania Syngenta udowodniły również wzrost efektywności plonotwórczej zaaplikowanego azotu. Roślina traktowana preparatem Moddus nie tylko lepiej pobiera, ale również – poprzez zwiększony turgor wywołany lepszym nagromadzeniem cukrów – lepiej gospodaruje wodą. W precyzyjnych badaniach kontenerowych, przeprowadzonych w halach wegetacyjnych, udowodniono, że na wytworzenie tej samej masy plonu roślina traktowana Moddus zużywa mniejszą ilość wody niż roślina kontrolna. Powyższe zmiany przekładają się na lepszy wzrost i rozwój roślin w warunkach stresowych.
 

REKOMENDACJE SYNGENTA

Rekomendujemy stosowanie preparatu Moddus w fazie początku strzelania w źdźbło. W tym momencie preparat wzmacnia roślinę w miejscu najbardziej narażonym na działanie sił fizycznych czyli u podstawy źdźbła. Wcześnie zastosowany regulator zmienia od początku pokrój rośliny oraz wydajność procesów fizjologicznych dając najlepsze korzyści plonotwórcze. W przypadku wystąpienia wysokiego ryzyka wyleganiem, produkt można zastosować ponownie uzyskując wzmocnienie źdźbła w jego wyższych partiach. Zgodnie z etykietą rejestracyjną istnieje możliwość zastosowania go we wszystkich gatunkach zbóż.


*według badańpanelowych niezależnej agencji badawczej , 2013

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania wskazanych na etykiecie.

Znaczenie regulatora zbóż w prowadzeniu plantacji