AgroLider

Agrolider Mateusz Kowalewski

 • Uprawa: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, burak cukrowy, żyto
 • Dziarnowo, pow. płocki, woj. mazowieckie
 • Opiekun Syngenta: Janusz Malanowski

Dziarnowo

woj. mazowieckie

 

Struktura zasiewów:

 • Pszenica ozima: 30 ha
 • Jęczmień ozimy : 10 ha
 • Rzepak ozimy : 35 ha
 • Burak cukrowy: 20 ha
 • Żyto: 9 ha

Testowane odmiany w sezonie 2020-2021 z zastosowaniem ochrony Syngenta

Odmiany:

 • Rzepak ozimy: SY Glorietta
 • Jęczmień ozimy: SY Baracooda
 • Pszenica ozima: SY Landrich

Środki ochrony roślin:

 • Boxer 800 EC + Cayman Pro BBCH 10-13
 • Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) BBCH 30-31
 • Avoxa Pak wiosną do fazy BBCH 32
 • Elatus Era BBCH 37-39
 

Relacje z pól:

 

Doświadczenia prowadzone przez: Agrolider Mateusz Kowalewski

Wybierz z listy poniżej po lewej, doświadczenie by poznać jego szczegóły i zastosowane środki ochrony Syngenta.

Lista doświadczeń w gospodarstwie:

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa rzepaku ozimego, odmiana SY Glorietta (RNX 3743)

 • Siew: 18.08.2020
Siew: 18.08.2020
01.07.2021
Data lustracji: 01.07.2021
Opis: Stan plantacji rzepaku ozimego. Różnice odmianowe - kolekcja odmian.

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa pszenicy ozimej, odmiana SY Landrich

 • Siew: 23.09.2020
 • Planowana ochrona:
  Boxer 800 EC + Cayman
  Moddus Start 250 DC + CCC
  Avoxa Pak
  Elatus Era
Siew: 23.09.2020
01.07.2021
Data lustracji: 01.07.2021
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej. Ochrona Elatus Era.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej. Ochrona Elatus Era. Duży zdrowy liść flagowy.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej. Różnice odmianowe, po prawej odmiana SY Landrich.

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa jęczmienia ozimego Hyvido, odmiana SY Baracooda

 • Siew: 17.09.2020
 • Planowana ochrona:
  Boxer 800 EC + Cayman
  Elatus Era
Siew: 17.09.2020
01.07.2021
Data lustracji: 01.07.2021
Opis: Stan plantacji jęczmienia ozimego. SY Baracooda stoi pomimo silnych wiatrów. Regulacja 2x Moddus i etefon w liściu flagowym.
Opis: Po lewej stronie miarki - kontrola po prawej stronie miarki - Moddus w dawce 0,2 (10 kwietnia), ostatnie dwa źdźbła – Moddus w dawce 0,2 (10 kwietnia) + Moddus w dawce 0,4 (19 kwietnia).

Produkt Boxer 800 EC

Zastosowanie produktu Boxer w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 10.10.2020
 • Odmiana: Linus
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

Zabieg wykonałem w optymalnych warunkach pogodowych. Rośliny były w fazie BBCH 11-12. Zabieg ten skutecznie zlikwidował miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne.

Wiosną w miejscach kompensacji chwastów rumianowatych wykonałem poprawkę.

W moim gospodarstwie stosuję jesienne rozwiązania herbicydowe. Pozwala mi to na skuteczną walkę z miotłą zbożową, która jest dużym problemem oraz wczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych. Zabieg jesienny umożliwia uniknięcie wiosennych problemów z terminowym wykonaniem zabiegów związanych z nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi. Daje on również lepszy start roślinie uprawnej bez konkurencji chwastów o wodę i składniki pokarmowe.

*Zweryfikowaliśmy poprzez bezpośredni kontakt naszych przedstawicieli handlowych, że opinie pochodzą od osób, które używały oceniany produkt.

Produkt Elatus Era

Zastosowanie produktu Elatus Era w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 28.05.2021
 • Odmiana: SY Landrich
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 01.07.2021
Opis: Na plantacji ozimej zastosowano ochronę Syngenta.
Opis: Na plantacji ozimej zastosowano ochronę Syngenta. Widać duży zdrowy liść flagowy.
Efekt zastosowania Elatus Era.

Opinia Agrolidera

Pierwszy raz Elatus Era zastosowałem trzy lata temu. Od dwóch lat stosuję go na całej powierzchni uprawianej pszenicy ozimej. Zabieg tym produktem wykonuję w fazie liścia flagowego. Zauważyłem dobrą skuteczność tego rozwiązania w latach mokrych z silną presją patogenów chorób grzybowych. W roku kiedy wystąpiły wysokie temperatury i susza po zabiegu nie zaobserwowałem negatywnej reakcji roślin jaka miała miejsce przy innych rozwiązaniach. Po zastosowaniu Elatusa Era, liście flagowe są wolne od chorób grzybowych oraz pozostają długo zielone. Dobra skuteczność i długie działanie tego rozwiązania przełożyło się w moim gospodarstwie na wysoki plon i dobre parametry ziarna z czego jestem zadowolony.

*Zweryfikowaliśmy poprzez bezpośredni kontakt naszych przedstawicieli handlowych, że opinie pochodzą od osób, które używały oceniany produkt.

Produkt Moddus Start 250 DC

Zastosowanie produktu Moddus Start 250 DC w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 20.04.2021
 • Odmiana: SY Yukon
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

Zastosowano dwa warianty:

 • I Wariant 0,4 Moddus Start + 1 CCC
 • II Wariant 0,2 Moddus Start + 1 CCC po 10 dniach 0,2 Moddus Start

Dawkę dzieloną zastosowano ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (niska temperatura, nocne przymrozki ). W tym roku mieliśmy opóźnioną wegetację o ok. 7-10 dni i w takich warunkach rozwiązanie z dawką dzieloną okazało się lepsze. Przedłużyło one działanie regulatora, ponieważ druga dawka przypadła już na wyższe temperatury i większe nasłonecznie. Był to czas kiedy pszenica zaczęła intensywnie rosnąc. Efekt skrócenia i pogrubienia źdźbła był lepszy.

Porównując rozwiązanie Moddus i Moddus Start + CCC uważam, że dodatek CCC do Moddusa w fazie BBCH 30 - 32 daje lepszy efekt skrócenia i pogrubienia.

Moddus jest stosowany w moim gospodarstwie od 15 lat. Wykonuję na pszenicy przeważnie 2-3 zabiegi regulacyjne zaczynając regulację od Moddusa Start.

*Zweryfikowaliśmy poprzez bezpośredni kontakt naszych przedstawicieli handlowych, że opinie pochodzą od osób, które używały oceniany produkt.

play_circle
Czas na zabiegi ochronne w rzepaku ozimym 2022 | TOPREX | KARATE ZEON