SY Torino

SY Torino – Polowa Prezentacja Odmiany

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • plonami wyróżnia się w warunkach intensywnej i średnio intensywnej produkcji
  • w doświadczeniach Syngenta 2018 uzyskała plon 124,8 dt/ha (14% wilg.) przy wilgotności zbioru 18%
  • odmiana szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down

Charakterystyka kolby

Ziarno typu dent

ziarno typu dent

Kolba typu flex

kolba typu flex

Zalecana obsada i gleba

  • 75 000-85 000 szt./ha
  • najwyższy potencjał plonowania na dobrych stanowiskach

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia COBORU 2018 zlecone przez Syngenta

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia COBORU 2018 zlecone przez Syngenta

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta 2018

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta 2018