You are here

FAO 250
Twarda sztuka

Cechy odmiany

  • wysoki i stabilny plon ziarna zarówno w „suchych latach”, jak i na lżejszych stanowiskach
  • bardzo dobra odporność na wyleganie, nawet przy opóźnionym zbiorze
  • wysoka przydatność ziarna na młyn
  • wysoka zdrowotność roślin

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 75 000–85 000 szt./ha
  • na suche i lżejsze stanowiska

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna, COBORU 2006 (grupa średniowczesna)