You are here

Pszenica jakościowa Findus

Findus

Last updated:
09.07.2021
Uprawa: 

Pszenica ozima

Rodzina: 
Pszenica ozima
Typ odmiany: 
Pszenica jakościowa (A)

Pełna Jakość i Plenność


Grupa jakościowa A (większość parametrów jakościowych spełnia wymagania grupy E) 

FINDUS (A) - to odmiana dość wczesna, średnio-niska, o dobrej zimotrwałości, zdrowotności i plenności oraz bardzo dobrych parametrach jakościowych ziarna.