You are here

Pszenica chlebowa Fakir

Fakir

Last updated:
13.05.2021
Uprawa: 

Pszenica ozima

Rodzina: 
Pszenica ozima
Typ odmiany: 
Pszenica chlebowa (B)

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości


FAKIR – chlebowa odmiana pszenicy ozimej (grupa B) zarejestrowana w Polsce w roku 2013.
FAKIR jest pszenicą o dobrym potencjale plonowania. FAKIR to odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby liści i kłosów. Ważną cechą odmiany FAKIR jest jej dobra zimotrwałość potwierdzona znakomitym rezultatem osiągniętym w badaniach w Polsce w warunkach skrajnie trudnej zimy
2012.