W jakich warunkach nie należy skracać pszenicy?

Zboża

Skracanie zbóż, takich jak np. pszenica oraz niektórych innych roślin uprawnych to jeden z podstawowych zabiegów stosowanych w nowoczesnej agrotechnice. Korzyści, jakie daje to nie tylko ograniczenie wylegania dojrzewających roślin, ale także lepsze przezimowanie skracanych roślin. Żeby jednak skracanie przyniosło pożądany efekt, musi być ono wykonane z użyciem środków dopasowanych do fazy rozwojowej roślin oraz do warunków pogodowych. Dlatego dobrze jest wiedzieć, kiedy nie wolno wykonywać skracania, by nie doprowadzić do niepożądanych skutków.

W jakich warunkach nie należy skracać pszenicy

Cele wykonywania zabiegu skracania

Skracanie pszenicy, szczególnie rosnącej w intensywnej uprawie, jest zabiegiem koniecznym głównie ze względu na konieczność ograniczenia wylegania roślin. Zastosowanie odpowiedniego regulatora wzrostu nie tylko zmniejsza długość źdźbła, ale także je wzmacnia i usztywnia, a ponadto pobudza rozwój pędów bocznych. Obecnie, w intensywnej uprawie pszenicy ozimej zaleca się dwa zabiegi skracające. Pierwszy można przeprowadzić jesienią na silnie wybujałych plantacjach w fazie krzewienia roślin (BBCH 23) lub na wiosnę z użyciem np. preparatów zawierających chlorek chloromekwatu CCC. Następny zabieg wykonuje się w momencie, kiedy roślina bardzo przyspiesza swój wzrost i następuje oddzielanie się drugiego kolanka. Drugi zabieg wykonuje się z użyciem środków zawierających np. trineksapak etylu – ma to na celu ograniczenie działania auksyn, co przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu części nadziemnej silnie stymuluje rozwój korzeni. Skracanie pszenicy jarej zalecane jest przede wszystkim przy wysokim nawożeniu azotem.
W okresie wydłużania się źdźbła można zastosować też preparaty zawierające etefon, przy czym wykonania zabiegu tą substancją nie można opóźnić, ponieważ zastosowany w fazie, kiedy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49) może doprowadzić do sterylizacji kwiatów, a tym samym do utraty plonu ziarna.

W jakich fazach rozwoju rośliny nie można wykonywać zabiegu?

Dostępne obecnie na rynku preparaty pozwalają na wykonywanie zabiegów skracania w różnych fazach rozwoju pszenicy, jednak trzeba ich użyć tak, by były one jednocześnie efektywne i nie doprowadziły do nieprzewidzianych, negatywnych skutków.

Kluczowymi czynnikami, które powodują, że skracanie pszenicy będzie skuteczne, jest temperatura w czasie zabiegu oraz inne warunki pogodowe, szczególnie nasłonecznienie. Chlorek chloromekwatu (CCC) jest skuteczny już od 5ºC i nie wymaga przy tym silnego nasłonecznienia.
Triazole można stosować od 8ºC, ponadto wymagają one niewielkiego nasłonecznienia. Preparaty zawierające trineksapak etylu i proheksadion wapnia lepiej i szybciej działają w warunkach większego nasłonecznienia w czasie zabiegu skracania oraz temperatur nie niższych niż 10ºC przez kilka godzin w ciągu dnia, przez okres tygodnia.
Z kolei preparatów zawierających etefon nie można stosować na mokre lub chore rośliny, nie przed spodziewanym opadem deszczu. Preparatów zawierających etefon ponadto nie wolno stosować, jeżeli wcześniej został wykonany zabieg z użyciem herbicydów zawierających inhibitor ALS.