You are here

Prawidłowy oprysk – jak powinien wyglądać?

Pszenica ozima
02.11.2021

Aby ochrona roślin była kompleksowa i faktyczne miała pozytywne przełożenie na uzyskany wynik ekonomiczny, opryski należy wykonywać profilaktycznie. Jednocześnie trzeba pamiętać o zasadach, które wpływają na bezpieczeństwo pracy i minimalizują potencjalne szkody. Jak wykonywać takie zabiegi?

Prawidłowy oprysk – jak powinien wyglądać

Prawidłowe wykonywanie oprysków – po pierwsze profilaktyka

Kluczem do efektywnej ochrony roślin i uzyskania wysokiego plonu jest profilaktyka. Zabiegi agrotechniczne z użyciem pestycydów wykonuje się przeciw wystąpieniu (rozwojowi) poszczególnych problemów, w myśl zasady – „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Działania doraźne powinny być traktowane jako ostateczność. Oczywiście wiele zabiegów poprzedzonych jest lustracją upraw i wykonuje się je, gdy odgórnie ustalone progi zagrożenia zostaną przekroczone.

Inne ważne zasady opryskiwania roślin

  • Zabiegi z użyciem pestycydów powinno się wykonywać wieczorem po oblocie pszczół.
  • Prace wykonuje się przy bezdeszczowej – i najlepiej – bezwietrznej pogodzie.
  • Zawsze stosuje się dawki zalecane przez producenta. Silniejsze stężenie oprysku nie ma sensu i jest bardziej szkodliwe dla środowiska. Natomiast zbyt rozcieńczona substancja może nie zadziałać.
  • Istotny jest zalecany termin wykonania oprysku (faza wzrostu konkretnego gatunku).
  • Zwalczając poszczególne problemy, zaleca się korzystać naprzemiennie z pestycydów, tzn. wybierać produkty, które mają w składzie substancje aktywne należące do różnych grup. W przeciwnym wypadku organizmy, np. patogeny grzybobójcze czy szkodniki (np. stonka ziemniaczana) nabierają odporności.
  • Zabiegi przeprowadza się w ochronnych ubraniach. Nie można tego bagatelizować.
  • Poszczególne preparaty mają zakres temperatur, w których działają optymalnie. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt.

Opryski na choroby i chwasty na przykładzie zbóż ozimych – jak je wykonywać?

Poszczególne uprawy mają swoją specyfikę i swoje problemy. Często zależy to nie tylko od gatunków, ale nawet od formy. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie zbóż ozimych. Oprysk na chwasty w pszenicy ozimej wykonuje się już jesienią, aby zniszczyć je w początkowej fazie rozwoju (np. siewki). Jednym z największych utrapień jest miotła zbożowa. Trzeba pamiętać, że pszenica ozima ma niską odporność przeciw chwastom. Natomiast oprysk na grzyba w pszenicy ozimej zależy nie tylko od jej fazy wzrostu, lecz nawet od podatności/odporności odmiany na poszczególne patogeny. Ochrona w szczególności skupia się na niedopuszczaniu do rozwoju mączniaka prawdziwego zbóż i traw, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, septoriozy liści i łamliwości źdźbła oraz brunatnej plamistości liści.

Prawidłowe opryski roślin – podsumowanie

Kompleksowa ochrona roślin oparta na podstawie terminarzu oprysków może z początku wydawać się nieco skomplikowana. W praktyce poszczególne działania są łatwe, wykonuje się je krok po kroku i trzeba jedynie trzymać się głównych wytycznych (np. opracowanych przez producenta, zawartych w etykiecie produktu). W połączeniu z innymi działaniami, np. nawożeniem czy wyborem materiału siewnego wysokiej jakości, uda się uzyskać maksymalny plon z upraw.

Ocena: 3 (2 głosów)