You are here

33 odmiany pszenicy ozimej – z czego wynika ich różnorodność?

Pszenica ozima
06.02.2020

Pszenica ozima to najpopularniejsza obok kukurydzy i ryżu roślina uprawna na świecie. Również w Polsce jest ona bardzo ważnym zbożem: ponad 40% jego zbiorów wykorzystuje się do celów konsumpcyjnych. Na polskim rynku znajduje się wiele odmian pszenicy ozimej, wśród których najważniejsze są odmiany wykorzystywane do produkcji chleba i mąki. Jednak odmiany pszenicy różnią się nie tylko zastosowaniem, ale i innymi właściwościami, wpływającymi bezpośrednio na agrotechnikę uprawy.

33 odmiany pszenicy ozimej – z czego wynika ich różnorodność

Odmiany pszenicy ozimej

W krajowym rejestrze odmian roślin rolniczych, prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w roku 2018 znajdowało się 113 odmian pszenicy ozimej, z czego 34 odmiany trafiły na listę odmian zalecanych. Ponadto na rynku dostępnych jest wiele odmian, figurujących we wspólnotowym katalogu (CCA) na podstawie wpisu do rejestrów w innych państwach Unii Europejskiej.

Jakie cechy odmian decydują o ich różnorodności?

Odmiany pszenicy ozimej różnią się wieloma cechami, na które warto zwrócić uwagę, wybierając materiał siewny na następny sezon:

  • Plenność. Odmiany pszenicy ozimej różnią się wielkością plonów, jaki można uzyskać zarówno w warunkach intensywnej, jak i przeciętnej agrotechniki. Cecha ta pozwala na wybór odmiany, która w optymalnych warunkach uprawy wyda wysoki plon. Warto dobrać plenność do regionu uprawy, ponieważ niektóre odmiany są silnie „zregionalizowane”, czyli dostosowane do warunków panujących w poszczególnych regionach.
  • Klasa jakościowa ziarna. Determinuje przeznaczenie ziarna. Tu wybór jest prosty, ponieważ w produkcji nastawionej na uzyskanie wysokiej jakości wypieków warto wybierać odmiany klas A i B, czyli chlebowe, które utrzymują wysokie parametry nawet w czasie żniw przeprowadzonych w latach o niekorzystnych warunkach dla dojrzewania ziarna. Z kolei wybierając odmianę przeznaczoną do produkcji paszy, warto wybierać odmiany plenne i o dużej zawartości białka w ziarnie.
  • Odporność na choroby grzybowe. To jedna z cech, która najbardziej różnicuje poszczególne odmiany pszenicy ozimej. Odporność odmian na choroby ma kluczowe znaczenie szczególnie wtedy, kiedy warunki pogodowe, np. intensywne deszcze, nie pozwalają na wykonywanie zabiegów fungicydami lub zabiegi te są mało skuteczne. Wybór odmian odpornych lub tolerancyjnych na choroby grzybowe stanowi jeden z wymogów stawianych przez obowiązującą od roku 2014 Integrowaną Ochronę Roślin. Odporność na choroby grzybowe kłosa jest ważna także przy produkcji ziarna na paszę, ponieważ pozwala na uzyskanie zdrowej karmy dla zwierząt gospodarskich.
  • Zimotrwałość. To cecha wpływająca na ryzyko prowadzenia upraw. Odmiany pszenicy ozimej różnią się pomiędzy sobą odpornością na mrozy, a wśród odmian o dużej odporności na przemarzanie są także te, które dają wysokie i stabilne plony. Odmian o niższej wrażliwości na mróz nie warto siać we wschodniej połowie kraju, na wschód od Wisły, ponieważ tam są silniejsze wpływy klimatu kontynentalnego.
  • Odporność na suszę. To cecha, na którą w ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę w programach hodowlanych. Od niej zależeć będzie podatność roślin na coraz częściej pojawiające się w naszym kraju i coraz dłuższe susze.

Jak widać, paleta cech, na które trzeba zwracać uwagę przy wyborze odmiany pszenicy ozimej, jest dosyć szeroka. A to od właściwego wyboru odmiany zależy, czy uzyskany plon będzie wysoki i dobrej jakości.

Ocena: 1 (1 głos)