Dopłaty do nasion – kto może z nich korzystać?

Zboża

Dopłaty do materiału siewnego i nasadzeniowego mają na celu poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i zwiększenie jego wydajności.

Dopłaty do nasion – kto może z nich korzystać

Co obejmują i do kogo skierowane są dopłaty do nasion?

Dopłaty obejmują powierzchnie, na których do siewu lub sadzenia został wykorzystany materiał siewny należący do kategorii elitarny albo kwalifikowany do tych gatunków roślin uprawnych, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Nie obejmują one jednak nasion przeznaczonych na poplon lub przedplon.

Program dopłat skierowany jest do zarejestrowanych producentów rolnych, którzy użytkowane przez siebie grunty zasiewają materiałem elitarnym lub klasyfikowanym, takich gatunków jak np.: pszenica zwyczajna i twarda (durum), pszenżyto, jęczmień, żyto oraz gatunki owsa (nagi, szorstki, zwyczajny). Dopłatami objęte są też rośliny strączkowe, takie jak odmiany rolnicze grochu siewnego, soja, wyka siewna, bobik czy trzy gatunki łubinu (biały, wąskolistny, żółty), a także sadzeniaki ziemniaka.

Z kolei z dopłat wyłączone są np. nasiona kukurydzy, których cena waha się od około 150 do 300-400 złotych za opakowanie liczące 50 tysięcy nasion.

Termin składania wniosków

W roku 2020 wnioski o przyznanie dopłaty do materiału siewnego można będzie składać w terminie od 25 maja do dnia 25 czerwca. Czas ten jest wyraźnie skrócony w porównaniu do lat ubiegłych Jest to argumentowane faktem, że wnioski i tak były rozpatrywane dopiero pod koniec naboru, co powodowało ciągłą gotowość do ich przyjmowania ze strony instytucji wypłacających, czyli ARiMR. Z drugiej strony organizacje rolnicze apelowały o dodatkowy czas na składanie wniosków od 15 kwietnia, lecz uwagi te nie zostały uwzględnione przez ustawodawców.

Innym zagadnieniem jest opóźnienie w wypłacie środków za wnioski złożone w roku ubiegłym i niższa ich wysokość w porównaniu do roku 2018. Wynika to z faktu, że dopłaty za 2019 zostały zmniejszone z powodu wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy w rolnictwie dla Polski. Np. w roku 2018 dopłata do zbóż oraz mieszanek zawierających zboża wynosiła 102,14 zł, podczas gdy kwota ta za 2019 rok wynosiła 68,59 zł. Stawki za rok bieżący będą dopiero kalkulowane, jednak podobnie jak i w latach poprzednich, dopłaty nie obejmą takich produktów jak nasiona rzepaku czy nasiona kukurydzy. Cena tych gatunków będzie stanowiła jeden z czynników decydujących o wyborze materiału siewnego. Duzi producenci będą częściej decydowali się na wymianę nasion w celu optymalizacji wydajności upraw i zmaksymalizowania uzyskiwanego plonu, co jest możliwe tylko dzięki wykorzystaniu nasion dobranych pod określone warunki uprawy. Dzięki temu zmniejszą oni ryzyko strat wynikających z postępujących zmian klimatycznych oraz związanej z tym z degradacji gleb, a uzyskane plony będą bardziej stabilne. Ile można więc zapłacić w tym roku za dobrej jakości nasiona kukurydzy? Cena z pewnością będzie odzwierciedleniem jakości, która objawi się plonem uzyskanym z pola.