Jakie odmiany kukurydzy będą dobre na kiszonkę, a jakie na ziarno?

Kukurydza
30.12.2021

Kukurydza należy do najpopularniejszych roślin zbożowych w Polsce – uprawia się ją na ziarno oraz na kiszonkę. Aby uprawa była wydajna, a plon wartościowy, należy odpowiednio dobrać odmiany i postawić na materiał siewny wysokiej jakości. Jakie kryteria powinny spełnić dobre odmiany na kiszonkę i ziarno? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym poradnikiem.

Jakie odmiany kukurydzy będą dobre na kiszonkę, a jakie na ziarno

Uprawa kukurydzy w Polsce

Z danych GUS wynika, że powierzchnia uprawy kukurydzy w obecnym roku wyniosła 1,73 mln ha. To wynik wyższy o ponad 300 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy udział – ponad 1 mln ha – ma kukurydza z przeznaczeniem na ziarno. Jak widać, kukurydza jest ważna nie tylko dla rolników, lecz dla całej gałęzi rolnictwa w Polsce. Aby uzyskać możliwie jak największy plon i dobry wynik ekonomiczny, konieczny jest staranny dobór odmian.

Kukurydza na kiszonkę, czyli jaka?

Najefektowniejsze do produkcji kiszonki są odmiany mieszańcowe kukurydzy, czyli takie, które są pierwszym pokoleniem powstałym ze skrzyżowania linii rodzicielskich. W porównaniu z „rodzicami” mają zazwyczaj lepszy wigor i wzrost. Jednocześnie są bardziej odporne na niekorzystne czynniki stresotwórcze, np. suszę oraz niskie temperatury.

Kukurydza na kiszonkę powinna się charakteryzować także kilkoma innymi cechami:

  • dużym udziałem kolb w masie,
  • wysoką strawnością całych roślin (liście, łodygi),
  • wysoką wartością stay green, która odzwierciedla zieloność liści i łodyg w okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumulację składników pokarmowych oraz większą koncentrację suchej masy,
  • ponadto odmiany wybiera się tradycyjnie dla regionu, opierając się o parametr wczesności FAO. Odmiany wczesne ze względu na krótszy czas wegetacji dają niższy plon. Jednakże wysiew odmiany zbyt późnej skutkuje opóźnionym dojrzewaniem technologicznym. Może to negatywnie wpłynąć na jakość kiszonki.

Polecane odmiany kukurydzy na kiszonkę

FAO 220-240: SY Fermin, SY Hummer, SY Welas.
FAO 250: SY Feronia, SY Nomad, SY Collosseum, SY Energetic, SY Kardona.
FAO powyżej 250: SY Amfora, SY Vitamin, SY Campona.

Jaka kukurydza na ziarno?

Głównym kryterium wyboru, w przypadku doboru odmian kukurydzy na ziarno, jest potencjał plonotwórczy. Im wyższy, tym lepiej. Dużą uwagę zwraca się także na parametr wczesności FAO, przy czym preferowane są odmiany o wczesnym i średnio wczesnym momencie dojrzewania. Oczywiście wciąż w głównej mierze należy kierować się rejonem uprawy. Wartościowa kukurydza na ziarno spełnia także kilka innych kryteriów:

  • dobre wymłacanie ziarna,
  • odporność na fuzariozę, głownię kukurydzy,
  • niska wilgotność dojrzewającego ziarna.

Polecane odmiany kukurydzy na ziarno

FAO 180-200: SY Silverbull, SY Nordicstar, Actual.
FAO 210-220: SY Brenton, SY Werena.
FAO 230-240: SY Skandik, SY Invictus, SY Abelardo, SY Ambador, SY Talisman, SY Calo, SY Glorius.
FAO powyżej 250: SY Boost, SY Fortago, SY Pamplona, SY Ozone, SY Torino, SY Impulse, SY Ignis.

Dopasowanie odmiany kukurydzy do warunków, sposobu uprawy, przeznaczenia i rejonu może zwiększyć plonowanie nawet do 20%. Dlatego już na starcie, jeszcze przed siewem, można zadbać, aby wynik ekonomiczny z uprawy był wysoki. Dobór właściwych odmian, a także wysokiej jakości materiału siewnego to elementy, których nie wolno bagatelizować.

Średnia ocena: 3 (11 głosów)