Drutowce w kukurydzy – ochrona dzięki zaprawie nasion

Kukurydza

Drutowce to jedne z najbardziej uciążliwych i groźnych szkodników w uprawie kukurydzy. Ciężko je wyeliminować profilaktyką, bo ich rozwój trwa kilka lat, a w dodatku znajdują się w glebie na różnych głębokościach, natomiast środków do bezpośredniego zwalczania brakuje. Co w takim wypadku robić? Trzeba wykonywać kilka działań, które ograniczają populację. Kluczowa w ochronie jest odpowiednio dobrana zaprawa na drutowce.

Drutowce na polu kukurydzy – poznaj wroga

Drutowce to larwy chrząszczy należących do rodziny sprężykowatych (m.in. podrzuta szarego, osiewnika rolowca, osiewnika ciemnego, podrzuta myszatego, nieskora czarnego, osiewnika skibowca, zacioska kruszcowego). Mają wąskie, żółtobrązowe ciało o długości 2-4cm. Ich cykl rozwojowy trwa 3-5 lat. W tym czasie żerują w glebie powodując duże szkody u roślin.

Najgroźniejsze są najstarsze larwy drutowca. Ich aktywność wzrasta w czasie suszy. Larwy podgryzają korzenie roślin. Miejsca uszkodzeń to otwarta furtka dla chorób grzybowych i bakteryjnych. Drutowce uszkadzają kiełkujące nasiona. Powodują wypadanie młodej kukurydzy (często placowe). Oprócz tego kukurydza żółknie i więdnie. Zdarza się, że w takim wypadku symptomy są mylone ze skutkami chłodu, niedoborem składników pokarmowych lub fitotoksycznością zastosowanych wcześniej pestycydów. Próg ekonomicznej szkodliwości drutowców w kukurydzy to 2-8 larw na 1m2 (sprawdzane przed siewem).

Drutowce – gdzie i kiedy najczęściej występują?

Drutowce znajdują się na różnych głębokościach w glebie, ale wiosną przenoszą się do wierzchnich warstw. Większe szkody odnotowuje się na plantacjach zlokalizowanych blisko lasów i innych terenów zadrzewionych. Ponadto warunki sprzyjające rozwojowi drutowców to zaniedbane pola z kwaśnym odczynem podłoża. Na większe zagrożenie drutowcami narażona jest uprawa kukurydzy po roślinach motylkowatych (dotyczy nawozów zielonych), wieloletnich trawach i mieszankach motylkowatych z trawami. Podobnie wygląda sytuacja przy zakładaniu upraw kukurydzy na miejscu łąk, pastwisk lub pól ugorowanych.

Zwalczanie drutowców w kukurydzy – działania profilaktyczne

W ochronie kukurydzy bardzo ważna jest profilaktyka. W ten sposób nie da się całkowicie wyeliminować szkodnika, ale można ograniczyć jego liczebność tak, by nie powodował szkód o znaczeniu gospodarczym.

  • Populację drutowców zmniejsza się przez przeoranie pola po zbiorze kukurydzy. W ten sposób niszczy się wiele różnych szkodników glebowych, które giną na skutek przesuszenia, uszkodzenia mechanicznego lub po prostu są zjadane przez ptaki.
  • Przed siewem warto uprawiać rośliny, których larwy sprężykowatych nie lubią. Są to m.in. gryka, która przy okazji przyczynia się do likwidacji innych szkodników glebowych – pędraków. Do grupy roślin nieatakowanych przez szkodnika zalicza się także gorczyca, groch, fasola i len.
  • Duże znaczenie ma praktykowanie płodozmianu (niestety kukurydza często jest uprawiana w monokulturze).
  • W miarę możliwości należy unikać zakładania plantacji w pobliżu zadrzewień.

Zaprawa na drutowca – efektywny sposób walki?

Rolnikom zajmujących się uprawą kukurydzy brakuje narzędzi do bezpośredniego niszczenia szkodnika. Oprysk na drutowce w kukurydzy nie jest wystarczająco efektywny, gdyż brakuje odpowiednich środków. Jedną ze skuteczniejszych form ochrony plantacji przed drutowcem jest natomiast zaprawianie nasion. Sprawdzona zaprawa na drutowca to Force 20 CS. Preparat ma formę zawiesiny w mikrokapsułach. Zawiera teflutrynę, związek chemiczny z grupy pyretroidów. Substancja działa na owady kontaktowo, gazowo i żołądkowo. Poraża ich układ nerwowy. Odstrasza szkodniki lub je zabija (w przypadku żeru). Ma długotrwałe działanie. Zaprawianie ziarniaków zaleca się wykonać bezpośrednio przed siewem. Nasiona powinny być odpowiednio wysuszone (wilgotność nie może przekraczać 16%).

Zwalczanie drutowców nie jest łatwe, szczególnie, że bezpośredni oprysk na drutowce w kukurydzy nie jest stosowany. Pozostaje profilaktyczna walka, w której najważniejszą rolę pełni zaprawianie nasion insektycydami. To konieczne, aby uzyskać zadowalający, opłacalny plon.

Średnia ocena: 1.8 (20 głosów)