Ochrona kukurydzy – o czym pamiętać?

Kukurydza
18.11.2021

Kukurydza jest jednym z tych gatunków, w przypadku których sukces w uprawie zależy od starannego przestrzegania zaleceń związanych z ochroną. Szczególnie ważne jest to w pierwszych fazach wzrostu, w czasie których rośliny są bardzo narażone na konkurencję ze strony chwastów. Zaniedbania w ich zwalczaniu prowadzą do znacznego spadku plonu, a na to nie może pozwolić sobie żaden szanujący się plantator. O czym więc należy pamiętać, by prawidłowo ochronić kukurydzę przed czyhającymi na nią zagrożeniami?

Ochrona kukurydzy – o czym pamiętać

Pierwsze zagrożenie – chwasty

Ochronę kukurydzy przed chwastami warto zacząć już przed jej siewem. Jednak taki zabieg zazwyczaj nie wystarcza i chwasty szybko pojawiają się na plantacji. Sprzyja temu rzadki siew i szerokie międzyrzędzia, a ponadto długi czas, w jakim wschodzi kukurydza. Także pokrój roślin: wąskie łodygi i nieliczne liście powodują, że przez pierwszy miesiąc wzrostu roślina nie stanowi żadnej konkurencji dla znajdujących się na polu chwastów. Ich obecność intensyfikuje wzrost kukurydzy ku górze kosztem rozwoju systemu korzeniowego, co później pociąga za sobą pogorszenie w pobieraniu wody i składników mineralnych z gleby. Kukurydza pozostaje najbardziej wrażliwa od fazy BBCH 14 do BBCH 19. Chwasty towarzyszące roślinie do etapu, kiedy ma ona 4 liście, powodują stratę pełnego potencjału plonowania, z kolei przetrzymanie ich do czasu formowania kolb prowadzi do spadku liczby zawiązywanych ziarniaków. Spadek plonu może sięgnąć połowy potencjalnych zbiorów, a nawet ją przekroczyć.

Linia obrony – herbicydy

Odpowiednio dobrane herbicydy w kukurydzy stanowią podstawę ochrony przed chwastami. Do ich podania należy przystępować jak najszybciej, dzięki czemu ta linia obrony będzie naprawdę efektywna. Obecnie podstawę ochrony przed chwastami zapewniają herbicydy zawierające nikosulfuron oraz mezotrion, pojedynczo lub w mieszance ze sobą oraz z innymi substancjami aktywnymi. Mogą być one stosowane doglebowo i nalistnie, dzięki czemu ochrona zostanie przeprowadzona zarówno przedwschodowo, jak i po wschodach roślin. Dzięki ich użyciu zapewnimy kukurydzy odpowiednie warunki wzrostu już od pierwszych dni po wykiełkowaniu. Z ochroną nie można zwlekać, ponieważ progi szkodliwości dla chwastów są bardzo niskie i wynoszą – w zależności od gatunku – nawet pojedyncze osobniki na kilka metrów kwadratowych. Wynika to nie tylko z konkurencji o wodę, składniki mineralne czy światło, ale również z oddziaływań allelopatycznych, w których chwasty ograniczają wzrost kukurydzy swoimi wydzielinami korzeniowymi. Ponadto, chwasty kiełkują w niższych temperaturach niż kukurydza, co dodatkowo zwiększa zagrożenie z ich strony. Dlatego też, wybierając odpowiednie herbicydy w kukurydzy, warto wiedzieć, które chwasty stanowią największy problem i to z nimi przede wszystkim walczyć, a jeśli pozostaną inne gatunki, to wyeliminować je w ramach zabiegu korygującego.

Właściwe stosowanie herbicydów

Żeby herbicydy w kukurydzy zadziałały efektywnie, muszą zostać zastosowane w odpowiednich warunkach. Nie można wykonywać oprysków w niskich temperaturach, ponieważ może to doprowadzić do objawów fitotoksyczności. Podobny skutek będzie miał oprysk wykonany na młode rośliny, uszkodzone przez wiosenne przymrozki. W przypadku herbicydów doglebowych trzeba pamiętać o tym, by gleba była wilgotna, inaczej zabieg nie przyniesie spodziewanego rezultatu.