Jak zabezpieczyć kukurydzę przed omacnicą i chorobami grzybowymi?

Kukurydza
12.10.2020

Na rozwój chorób grzybowych w kukurydzy wpływa duża wilgotność powietrza i liczne opady przy stosunkowo wysokiej temperaturze powietrza. Są to warunki, które możemy zaobserwować w bieżącym roku. Wiąże się to również z pojawieniem się innego problemu – nalotów omacnicy prosowianki na plantacje. Ochrona roślin zarówno przed szkodnikami, jak i przed chorobami jest zatem niezbędna.

Jak zabezpieczyć kukurydzę przed omacnicą oraz chorobami grzybowymi?

Czym poradzić sobie z omacnicą?

Omacnica prosowianka to motyl, który w Polsce występował już od połowy XIX wieku. Jego występowanie na kukurydzy po raz pierwszy odnotowano w latach 50. XX wieku w okolicach Wrocławia. W połowie lat 90. prosowianka zaobserwowana została w południowo-wschodniej Polsce, a od początku drugiej dekady XXI wieku jej obecność odnotowywano już we wszystkich województwach.

Omacnica atakuje kukurydzę, proso i sorgo. Poraża wszystkie części, począwszy od łodyg, poprzez kolby, aż do wiech. Larwy szkodnika żerują ukryte we wnętrzu rośliny, dlatego początkowo trudno wykryć ich obecność. Dopiero później daje się zaobserwować białawe trociny wysypujące się z miejsc żerowania. W zaatakowanej łodydze dochodzi do zaburzenia transportu wody i składników odżywczych, skutkiem czego jest osłabiony wzrost roślin, podgryzione zawiązki kolb obumierają, a kolby zaatakowane w pełni kwitnienia są słabo wypełnione ziarnem lub wręcz zdeformowane. Ponadto uszkodzenia powodowane przez omacnicę umożliwiają atak grzybów patogenicznych, np. tych z rodzaju Fusarium.

Ochrona przed tym szkodnikiem opiera się na odpowiedniej agrotechnice – należy unikać prosa i sorga, a także innych zbóż, które są żywicielami dla grzybów patogenicznych. Warto też wybierać odmiany wykazujące odporność na choroby, które mogą atakować rośliny osłabione atakiem szkodnika.

W przypadku roślin już zaatakowanych trzeba zastosować ochronę chemiczną. Zabiegi powinno się wykonywać w okresie od końca pierwszej do końca trzeciej dekady lipca, kiedy dochodzi do masowego wylęgu larw z jaj. Należy używać opryskiwaczy z belką, którą można podnieść nad wierzchołki roślin, które już wykształcają wiechy. W zależności od nasilenia poleca się wykonanie jednego lub dwóch zabiegów ochronnych. Do zwalczania można wykorzystać środki z grupy pyretroidów (np. preparaty Karate Zeon 050 CS lub Kusti 050 CS zawierające lambda-cyhalotrynę). W okresie składania jaj poleca się też zastosowanie metody biologicznej z użyciem kruszynka, który atakuje jaja szkodnika.

Choroby grzybowe

Dominującą grupą chorób atakujących kukurydzę są grzyby. Powodują one nie tylko spadek plonu, ale także pogorszenie jego jakości oraz znaczne obniżenie jego wartości przerobowej. Do najgroźniejszych chorób atakujących kukurydzę zalicza się fuzariozę kolb, zgorzel siewek, zgniliznę korzeni (wywołane przez wspomniane już Fusarium czy przez Rhizoctonia) oraz żółtą plamistość liści kukurydzy, głownię pylącą kukurydzy, a ponadto rdzę kukurydzy. Zwalczanie tych chorób warto zacząć już przed siewem, zaprawiając ziarno. Zabezpieczy to młode, kiełkujące rośliny przed chorobami. Zalecane substancje czynne to sedaksan, fludioksonil czy metalaksyl-M. Ten pierwszy związek jest składnikiem zaprawy Vibrance 500 FS zaś dwa pozostałe zaliczają się do preparatu Maxim XL.