Rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas przechowywania nawozów i środków ochrony roślin zimą

Zaprawy nasienne

Koniec sezonu wegetacyjnego to także koniec wykonywania zabiegów na polach, takich jak nawożenie czy ochrona roślin. Zazwyczaj jednak po sezonie pozostają niewykorzystane nawozy i środki ochrony roślin. Także wielu producentów roślin robi zakupy pod koniec sezonu, kiedy ceny są niższe. Jak je prawidłowo przechować, by po zimie można było je z powodzeniem wykorzystać do wiosennych zabiegów? Jakie warunki trzeba spełnić, by nie straciły swoich właściwości?

Przechowywanie środków ochrony roślin i nawozów płynnych

Największym zagrożeniem dla preparatów płynnych w czasie zimy jest ich przemrożenie. Na skutek tego mogą zajść w nich przemiany chemiczne i fizyczne, które spowodują utratę właściwości produktów. Przemrożone płyny często się rozwarstwiają i wytrąca się w nich nierozpuszczalny osad, który dyskwalifikuje preparaty do aplikacji z użyciem opryskiwaczy. Dlatego do przechowywania preparatów płynnych najlepiej wykorzystywać pomieszczenia, w których w czasie zimy utrzymuje się temperatura powyżej 5 stopni Celsjusza, czyli minimalnie zapobiegająca tworzeniu się nadmiernej wilgoci. Warto zaopatrzyć magazyn w termometr, który pozwoli na kontrolę warunków przechowywania. Dobre rozwiązanie stanowi termometr cyfrowy z funkcją rejestracji temperatury w pomieszczeniach magazynowych. Jeśli preparaty wymagają specyficznych warunków przechowywania, to informacja o tym znajduje się na oryginalnym opakowaniu producenta. Gdy te informacje są nieczytelne, warto zajrzeć na stronę producenta produktu, np. na Syngenta.pl, by pobrać instrukcję o prawidłowym przechowywaniu produktów. Wentylacja magazynów powinna opierać się na systemie pozwalającym na co najmniej trzykrotną wymianę powietrza na godzinę, zaś w sytuacjach awaryjnych na co najmniej dziesięciokrotną. Pomieszczenie magazynowe należy zaopatrzyć w bezodpływową kanalizację z urządzeniami do neutralizacji ścieków.

Sypkie środki ochrony roślin są wrażliwe na wilgoć, dlatego trzeba przechowywać je w warunkach takich jak preparaty płynne. Na regałach magazynowych najlepiej umieszczać je na górnych półkach, w odróżnieniu od preparatów płynnych, które należy przechowywać na dolnych półkach regałów magazynowych. Ma to na celu uniknięcie zalania produktów sypkich w razie wycieku produktów z uszkodzonych opakowań. Dodatkowo warto mieć oddzielne, zamykane na klucz pomieszczenie dla środków klasyfikowanych jako toksyczne i bardzo toksyczne.

Przechowywanie sypkich nawozów mineralnych

Nawozy sztuczne należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach pod zadaszeniem, by ograniczyć negatywny wpływ opadów. Opakowania z nawozami warto umieścić na paletach w celu uniknięcia ich kontaktu z podłożem. Najlepiej by były to suche, zamknięte magazyny z niepalną, izolującą od wilgoci podłogą. Wynika to z faktu, że sztuczne nawozy mineralne są silnie higroskopijne i pod wpływem absorbowanej wilgoci mogą zmieniać konsystencję na mazistą.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przechowywanie saletry amonowej. Niedopuszczalne jest jej składowanie z innymi nawozami, środkami ochrony roślin, płynnymi węglowodorami czy materiałami organicznymi. Na ten nawóz najlepiej przeznaczyć oddzielną komorę magazynową, by zmniejszyć ryzyko pożaru.

Granulowane nawozy organiczne również należy przechowywać w warunkach chroniących przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Jeśli zajdzie konieczność ich przechowywania w wiatach lub magazynach, to dodatkowo warto wyłożyć w nich trutki na gryzonie, ponieważ mogą uszkodzić worki w czasie poszukiwania pożywienia. Odpowiednio przechowane nawozy i środki ochrony roślin pozwolą na ograniczenie zakupów w czasie wiosennego spiętrzenia prac polowych, co pozwoli na lepszą ich organizację, a dodatkowo przyniesie oszczędności finansowe, ponieważ jesienią ceny są zazwyczaj niższe niż wiosną.