You are here

Dlaczego zaprawianie zbóż jest tak istotne?

Zaprawy nasienne
23.09.2018

Zaprawianie nasion zbóż w celu zabezpieczenia ich przed chorobami i szkodnikami jest jedną z najstarszych metod ochrony roślin. W celu ograniczenia porażenia ziarniaków przez patogeny opracowuje się nowe, bardziej efektywne związki chemiczne, które będą skutecznie przeciwdziałały chorobom i jednocześnie mało wpłyną na środowisko naturalne.

Dlaczego zaprawianie zbóż jest tak istotne

Znaczenie zaprawiania zbóż

Już w starożytności próbowano chronić plony przed patogenami, wykorzystując do zaprawiania zboża najróżniejsze produkty i substancje naturalne, a w późniejszych czasach także związki metali, takich jak miedź, arsen lub rtęć. Także we współczesnym, intensywnym rolnictwie jest to jeden z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych. Wysiew niezaprawianego ziarna niesie ze sobą duże ryzyko porażenia młodych roślin przez zasiedlające glebę grzyby patogeniczne typu Rhizoctonia, Pythium czy Fusarium.

Jakie korzyści daje zaprawianie zbóż?

Zaprawianie zboża to przede wszystkim zabieg ochronny. Prawidłowo zaaplikowana przed siewem zaprawa nasienna stanowi pierwszą linię obrony zbóż przed chorobami atakującymi siewki i młode rośliny, m.in. przed zgorzelą siewek (fusariozy i septoriozy) czy pleśnią śniegową zbóż i traw.

Jesienne zaprawianie zboża także chroni po zimie startujące na wiosnę rośliny przed chorobami liści lub podstawy źdźbła jeszcze przed wykonaniem pierwszego wiosennego zabiegu fungicydowego. Odpowiednio dobrana zaprawa nasienna zapobiega także przed innymi chorobami, są m.in.: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy, pasiastość liści jęczmienia oraz głownia źdźbłowa żyta.

Zaprawianie zboża stanowi efektywny zabieg także w przypadku wysiewu zbóż jarych.

Substancje czynne stosowane w niektórych zaprawach nasiennych dodatkowo pozytywnie wpływają na sam wzrost roślin. Na przykład preparat Maxim Power firmy Syngenta poza ochroną fungicydową zapewnia równomierne wschody i szybszy rozwój siewek. System korzeniowy młodych roślin staje się silniejszy i lepiej rozwinięty, dzięki czemu lepiej pobierają one wodę i składniki odżywcze z gleby. Młode rośliny są też znacznie bardziej odporne na abiotyczne czynniki stresowe i lepiej przetrzymują zimę. Ich wzrost wiosną zatem jest znacznie silniejszy, a rośliny lepiej się krzewią. Zaprawianie nasion połączone z późniejszą ochroną fungicydową daje w efekcie wyższe plony zbóż. Wyprodukowane ziarno nie jest zaatakowane przez patogeniczne grzyby, produkujące bardzo często szkodliwe dla ludzi mykotoksyny, które mogą powodować uszkodzenia układu nerwowego, wątroby, nerek lub przyczyniać się do rozwoju nowotworów.

Znaczenie prawidłowego przebiegu procesu zaprawiania

By zaprawianie zboża przyniosło korzystne rezultaty, konieczne jest jego prawidłowe wykonanie. Zaprawa nasienna zaaplikowana w zbyt małej ilości nie zapewni prawidłowej ochrony ziarniakom w czasie kiełkowania, co uczyni je podatnymi na choroby i będzie skutkowało zmniejszonymi zbiorami ziarna lub całkowitą utratą plonu w przypadku silnego porażenia roślin oraz koniecznością likwidacji zasiewu. Niestarannie wymieszane nasion i zaprawy wywoła nierównomierne kiełkowanie i wzrost roślin. Także użycie nadmiernej ilości zaprawy nasiennej osłabi kiełkowanie większości zaprawianych nasion i wzrost siewek. Dlatego, by uzyskać optymalne plony, zaprawianie zboża musi być wykonane starannie i z użyciem sprawdzonych produktów.

Ocena: 5 (3 głosów)