Syngenta Vegetable Seeds kształtuje przyszłość zielonej fasoli wspólnie z klientami z Europy i Afryki

Warzywa
  • W dniach 7–9 września 2022 r. Syngenta gościła międzynarodową delegację złożoną z ponad 130 osób w Compiegne we Francji. W trakcie spotkania dyskutowano o przyszłości branży zielonej fasoli.
  • Uczestnikami konferencji byli eksperci firmy Syngenta, plantatorzy i kluczowi decydenci z branży, którzy mieli jeden cel: zapewnienie bardziej konkurencyjnej przyszłości dla zielonej fasoli.
  • Goście opowiadali o wyzwaniach, z którymi się zmagają, oraz starali się wspólnie wypracować rozwiązania na przyszłość. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią dobrą podstawę dla Syngenty do dalszych prac nad planem działania.
Syngenta Vegetable Seeds
Syngenta Vegetable Seeds
Syngenta Vegetable Seeds
Syngenta Vegetable Seeds
Syngenta Vegetable Seeds
chevron_left
chevron_right
 

Compiegne (Francja) — 21 października 2022 r.

Od wysiewów i sadzenia po zbiór — w sezonie plantatorzy mają dużo na głowie. Jeśli dodatkowo uwzględni się złożoność rynku zielonej fasoli — zarówno świeżej, jak i przetworzonej — jest o czym myśleć. Czasem trudno wręcz nadążyć za coraz to nowymi i zmieniającymi się trendami.

Dlatego właśnie Syngenta Vegetable Seeds zaprosiła kluczowych klientów, partnerów reprezentujących branżę świeżej zielonej fasoli, przetwórstwo i handel detaliczny oraz ekspertów ds. żywności do dyskusji na temat przyszłości tego warzywa.

„Jesteśmy światowym liderem w branży nasion warzyw” — powiedział Arend Schot, dyrektor regionalny jednostki biznesowej nasion warzyw. „W 52 krajach w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie Syngenta zatrudnia 2400 pracowników, którzy zajmują się nasionami warzyw, co potwierdza zaangażowanie firmy na rzecz uzyskania pozycji preferowanego partnera w rolno-spożywczym łańcuchu wartości. Skupiamy się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju, aby produkować więcej, nie zapominając przy tym o zdrowiu ludzi i ekologii”.

W Compiegne goście analizowali wyzwania oraz identyfikowali trendy rynkowe i indywidualne działania adaptacyjne, które są potrzebne, by zagwarantować sukces branży. Jednocześnie zapoznawali się z pracami badawczo-rozwojowymi specjalistów przygotowujących nowe odmiany roślin, a także z innymi sposobami współpracy pomiędzy zespołem Syngenty ds. warzyw wysiewanych z dużych nasion a rynkami produktów świeżych i przetworzonych.

„Syngenta to doskonały partner” — ocenił Gareth Wilkie, dyrektor generalny VegPro z Kenii. „Współpracujemy od dłuższego czasu i Syngenta nas słucha. Tak, to jest partnerstwo na przyszłość”.

Specjalistyczna wiedza na temat upraw o kluczowym znaczeniu

Trzydniowy program obejmował wiele tematów i aktywności. Goście wysłuchali prelekcji ekspertów na temat trendów i możliwości w branży zielonej fasoli.

Jest to warzywo o kluczowym znaczeniu zarówno dla plantatorów, jak i konsumentów na całym świecie. W Europie i Afryce pod jego uprawy przeznacza się ponad 162 000 hektarów. Zbiory z tego areału w 19% trafiają do puszek, w 30% do mrożonek, a pozostałe 51% jest sprzedawane jako świeża żywność. Przetwarzanie fasoli, w tym puszkowanie lub mrożenie, stanowi świetne rozwiązanie problemu marnotrawstwa żywności, a jednocześnie zapewnia pożywienie bogate w składniki odżywcze.

Świadomość konsumentów w zakresie marnotrawienia żywności gwałtownie wzrosła od czasu pandemii, osiągając poziom 72%, o czym wspomniał Toine Timmermans, dyrektor organizacji Charity Food Waste Free United z Holandii. Wobec faktu, że jedna trzecia żywności na świecie trafia do śmieci, zachowanie świeżości w czasie realizacji dostawy staje się nawet bardziej istotne niż atrakcyjność wizualna, smak i konsystencja.

Innym wyraźnym trendem wskazanym przez Antoine’a Gricourt, dyrektora ds. zakupów warzyw i owoców w Auchan, jest coraz częstsze robienie zakupów w trybie drive‑in. Dodał on, że takie podejście przesuwa rynek w stronę produktów gotowych do spożycia.

Te trendy determinują także kierunek naszych programów modyfikacji cech roślin. Specjaliści w tej dziedzinie zachowują wysoki standard przy tworzeniu odmian uprawianych na plantacjach. Korzystają także z danych zebranych podczas testów przeprowadzanych w celu dostarczenia plantatorom informacji o najlepszych warunkach dla każdej odmiany. Plony zależą bowiem nie tylko od nasion wybranych przez plantatorów, ale również od jakości zarządzania uprawami i czynników środowiskowych.

„Jesteśmy więcej niż tylko firmą produktową — poszukujemy rozwiązań” — powiedział Mathieu Fasola, dyrektor ds. regionalnego portfolio marketingowego. „Zbieramy precyzyjne i spójne dane, a następnie udostępniamy duże ilości danych naszym klientom, aby mogli oni wybrać najlepsze rozwiązania i dopasować je do swoich zróżnicowanych potrzeb”.

Wyzwania dla rynku i branży

Plantatorzy zielonej fasoli na całym świecie stają przed różnymi wyzwaniami związanymi z uprawą i wprowadzaniem plonów do obrotu. Uczestnicy spotkali się, aby omówić problemy i wspólnie znaleźć rozwiązania.

„Mamy do czynienia z poważnymi problemami: szalejącą inflacją, wysokimi cenami nawozów i paliw oraz wycofywaniem się przez rolników z uprawy warzyw ze względu na niską opłacalność” — powiedział Krzysztof Pankowski z polskiego oddziału firmy Bonduelle.

W ramach wspierania działań podejmowanych w odpowiedzi na te wyzwania zielona fasola mogłaby zapewnić pewną przewagę konkurencyjną w stosunku do innych plonów pod względem wymaganego nakładu pracy. Jej zbiór jest łatwy i możliwy mechanicznie, co zdecydowanie skraca czas spędzony na polu. Jak doskonale wiedzą plantatorzy — oszczędność czasu to oszczędność pieniędzy.

Innym sposobem maksymalizacji potencjału plonów jest zrozumienie cech nowych odmian oraz wybór odpowiedniej odmiany z uwzględnieniem warunków środowiskowych i mechanizacji zbioru. Podczas wydarzenia Syngenta udostępniła plantatorom dane dotyczące portfolio, aby pomóc im w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów, nawet przed przetestowaniem produktów na polach.

„Jeśli chodzi o materiał siewny, nasze główne wyzwania w Kenii to oczywiście koszty frachtu, dostępność i spójność” — powiedział Gareth Wilkie, dyrektor generalny VegPro z Kenii. „Wsparcie udzielane przez Syngentę w Kenii jest fantastyczne. Wspólnie realizujemy wiele prac w zakresie testów polowych, służących zbieraniu danych na temat nowych odmian i genetyki. Uważam, że wyzwaniem jest odporność: uzyskanie odmian, które dobrze znoszą zmianę klimatu, jest sprawą priorytetową”.

Od wyższych potencjalnych plonów po odporność na szkodniki i poprawę jakości wymaganą przez konsumentów — nasi specjaliści opracowujący nowe odmiany biorą pod uwagę wiele czynników. Eksperci firmy Syngenta określili ewoluujące trendy wśród konsumentów, takie jak preferowanie odmian o cienkich strąkach. Wysoka wartość odżywcza i zawartość błonnika również należą do głównych kwestii wskazywanych przez konsumentów w badaniach rynkowych — Syngenta stara się sprostać tym wymaganiom.

„Relacje, które z biegiem lat udało nam się nawiązać z Syngentą, są silne” — powiedział Theodoris Tsibliariakis, dyrektor ds. badań i technologii dla rolnictwa w greckiej firmie Barba Stathis. „Syngenta wspiera nas i pomaga na każdym etapie walki o opracowanie produktu o najwyższej jakości i bardzo wysokiej wartości odżywczej, który możemy później zaoferować klientom. Z całą pewnością będziemy współpracować z Syngentą w przyszłości, ponieważ rozumie ona nasze problemy”.

Dodatkowe informacje, w tym o programach firmy Syngenta dotyczących zielonej fasoli, są dostępne na stronie syngentavegetables.com.

O firmie Syngenta

Syngenta Crop Protection i Syngenta Seeds należą do Grupy Syngenta, jednej z największych na świecie firm z sektora rolniczego. Pragniemy pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego światu, dbając jednocześnie o planetę. Naszym celem jest poprawa zrównoważonego charakteru, jakości i bezpieczeństwa działalności rolniczej dzięki światowej klasy nauce i innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie upraw. Nasze technologie umożliwiają milionom rolników na całym świecie lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów rolnych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.syngenta.com.

Treść niniejszego komunikatu ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on oferty sprzedaży lub emisji ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych udziałów majątkowych, ani nie powinien być tak interpretowany.

###

Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń odnoszących się do przyszłości
Niniejszy dokument zawiera oświadczenia odnoszące się do przyszłości, o czym świadczy użycie słów takich jak: „oczekujemy”, „będziemy”, „bylibyśmy”, „potencjalny”, „plany”, „przewidywania”, „szacunki”, „cele”, „na drodze do” itp. Oświadczenia takie niosą ze sobą pewne ryzyko i niepewność, z powodu których faktyczne rezultaty mogą znacząco odbiegać od tych wymienionych w oświadczeniach. Dla Syngenta takie ryzyko i niepewność związane są z procedurami prawnymi, niemożnością uzyskania pozwoleń, powstaniem nowych produktów, wzrostem konkurencji, ryzykiem kredytowym klientów, ogólnymi warunkami gospodarczymi i rynkowymi, zgodnością z przepisami i działaniami naprawczymi, prawami własności intelektualnej, wdrażaniem zmian organizacyjnych, utratą wartości niematerialnych, postrzeganiem przez klientów genetycznie modyfikowanych upraw i organizmów lub chemicznej ochrony upraw, zmianami klimatycznymi, wahaniami kursów walutowych i/lub cen towarów, zależnością od jednego źródła zaopatrzenia, niepewnością polityczną, katastrofami naturalnymi i naruszeniami bezpieczeństwa danych oraz innymi zakłóceniami technologii informacyjnej. Syngenta nie zobowiązuje się do aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości tak, aby odzwierciedlały one rzeczywiste wyniki, zmiany założeń lub inne czynniki.

©2022 Syngenta. 2001 Butterfield Road, Suite 1600, Downers Grove, IL 60515. Logo Syngenta jest zastrzeżonym znakiem towarowym Syngenta Group Company. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.