Jak chronić rzepak w okresie kwitnienia?

Aktualności

Rzepak jest rośliną , która przebywając na polu przez blisko 11 miesięcy spotyka dużą ilość zagrożeń, przez co wymaga od nas profesjonalnego podejścia i kompleksowego spojrzenia na aspekty ochrony chemicznej. Jednym z najbardziej newralgicznych okresów pod względem ochrony fungicydowej jest okres kwitnienia. Wynika to z faktu, że właśnie w tym czasie rozwijają się struktury stanowiące poważne zagrożenie dla uprawy rzepaku. Mowa o apotecjach, z których rozsiewane są zarodniki workowe zgnilizny twardzikowej.

Zgnilizna twardzikowa - trudny przeciwnik

Ta podstępna choroba praktycznie nie ma sobie równych pod względem strat i trudności, jakie sprawia rolnikom. Wystarczy zaledwie 1% porażonych łodyg, aby na plantacji powstały znaczne szkody, które ekonomicznie będą już odczuwalne. Specyfika rozwoju choroby ma to do siebie, że jej największe zagrożenie zbiega się z pełnią kwitnienia rzepaku. To właśnie wtedy zarodniki osiadają na płatkach kwiatowych pełnych cukrów i wraz z nimi opadają w głąb łanu. Zatrzymując się w kątach liściowych lub na łodygach są pierwotnym źródłem infekcji, która rozwijając się niszczy cały przekrój łodygi i odcina życiodajny transport do łuszczyn. Choroba infekuje i rozwija się tym szybciej im większa wilgotność panuje w łanie oraz gdy temperatury nie przekraczają 250C.

Skuteczna ochrona plantacji

Na podstawie wieloletnich doświadczeń wiemy, że najlepszy czas do wykonania najskuteczniejszego zabiegu fungicydowego przypada w pełni kwitnienia rzepaku - BBCH 65. Do zabiegu zalecamy wybór nowego fungicydu Treso®, który cechuje się ponadprzeciętną skutecznością. Jego nowy mechanizm działania jest zupełnym zaskoczeniem dla grzybów atakujących rzepak. Zastosowanie Treso® w rekomendowanej dawce 0,5 kg/ha pozwala zapewnić roślinom skuteczną i długotrwałą ochronę. Utrzymanie zdrowej plantacji na ostatnim etapie przekłada się na wysoki plon oraz znacznie ułatwia zbiór równomiernie dojrzewającego i stojącego łanu rzepaku.

Technologia dwuzabiegowa na każde warunki

Ze względu na czas wykonania zabiegu wczesnowiosennego może upłynąć nawet do 6 tygodni, kiedy rzepak wejdzie w fazę pełni kwitnienia. W związku z tym nowym trendem jaki obserwujemy w gospodarstwach jest dwuzabiegowa technologia ochrony okołokwitnieniowej, która pozwala na pełną kontrolę sprawcy zgnilizny twardzikowej. W tej technologii ochrony polecamy zastosować na początku kwitnienia Amistar® Gold Max w dawce 0,8 l/ha. Pozwoli to w pełni wykorzystać plonotwórcze właściwości jakie daje Technologia Amistar w postaci efektu zieloności oraz kontynuować skuteczną ochronę przed chorobami w intensywnie rosnącym łanie. Sam wybór następnego zabiegu (w fazie pełni kwitnienia) będzie bardziej komfortowy i niezależny od zmian pogody i doskonale sprawdzi się tutaj wymieniony wyżej preparat Treso®. Technologia dwuzabiegowa jest szczególnie polecana dla gospodarstw o krótkim płodozmianie z rzepakiem oraz stosujących uproszczone technologie uprawy gdzie więcej resztek pożniwnych znajduje się na powierzchni gleby.

Zdrowe łodygi oraz łuszczyny są tu kluczowe dla osiągnięcia jak najlepszej satysfakcji finansowej z poniesionej pracy i nakładów, a zastosowanie nowego fungicydu Treso® idealnie wpasowuje się w każdy program ochrony!

Jak chronić rzepak w okresie kwitnienia?