TOPREX® - właściwe przygotowanie rzepaku przed zimą.

Aktualności

Niekorzystny przebieg pogody jaki mieliśmy jesienią 2010 roku, a w szczególności nadmiar opadów oraz niższe temperatury, nie sprzyjały wzrostowi i rozwojowi rzepaku. Po raz kolejny plantatorzy docenili jak ważny jest optymalny termin siewu, gdyż jego opóźnienia dodatkowo ograniczyły tempo wzrostu rzepaku. Dobrze wiemy, że potencjał plonowania rzepaku tworzy się właśnie jesienią. Im więcej liści w rozecie tym więcej rozgałęzień I-ego rzędu, na których powstaje od 80 do 90% łuszczyn. Bardzo istotnym elementem jest również właściwie rozwinięty system korzeniowy umożliwiający lepsze pobieranie składników pokarmowych. Resumując, im silniejsze i zdrowsze rośliny, tym większe szanse na lepsze przezimowanie rzepaku.

Aby jak najlepiej przygotować rośliny do przezimowania, producenci rzepaku, osiągający wysokie plony, starają się pomóc swoim plantacjom poprzez stosowanie zabiegów regulacji wzrostu i ochrony przed chorobami. Dotychczasowe rozwiązania polegały na stosowaniu fungicydów z grupy triazoli, głównie w celu ograniczania rozwoju chorób. Preparaty te wykazywały także pewne działanie na regulację rozwoju roślin. Jednakże efekt ten był często niewielki, nietrwały lub mało widoczny. Ponadto dla pełnego działania, wymagają one wyższych temperatur, powyżej 14°C. 

Zarejestrowany przez firmę Syngenta preparat TOPREX® wyróżnia się trwałym oddziaływaniem na wzrost i rozwój rzepaku oraz wyższą skutecznością i dłuższym działaniem w zwalczaniu najgroźniejszych chorób. Jest to pierwszy produkt, który zawiera specjalnie dopasowany do ochrony rzepaku regulator wzrostu. Jego działanie polega na blokadzie wzrostu pąka wierzchołkowego oraz stymulacji rozwoju dodatkowych węzłów krzewienia w systemie korzeniowym. Przyśpiesza również tempo rozwoju liści w rozecie podczas wegetacj i jesiennej

Fungicyd Toprex - sucha zgnilizna kapustnych
Fungicyd Toprex - czerń krzyżowych

sucha zgnilizna kapustnych 

czerń krzyżowych

Druga substancja czynna preparatu TOPREX® charakteryzuje się wyjątkowo silnym działaniem interwencyjnym i wyniszczającym w zwalczaniu najgroźniejszych chorób tj. suchej zgnilizny kapustnych i czerni krzyżowych.

Do najistotniejszych cech pokroju roślin wpływających na
potencjał plonowania i prze­zimowanie rzepaku należą:

  • liczba liści wytworzonych w rozecie,
  • długość systemu korzeniowego,
  • zawartość suchej masy w części nadziemnej i podziemnej roślin,
  • wysokość wyniesienia pąka wierzchołkowego.

Wieloletnie doświadczenia ścisłe oraz polowe potwierdzają przewagę trwałego działania preparatu TOPREX® w porównaniu do innych rozwiązań.

Jesienią 2010 roku w Zakładzie Doświadczalnym Bałcyny, należącym do UWM w Olsztynie, przeprowadzono kolejne doświadczenia ścisłe dotyczące wpływu preparatów do ochrony rzepaku na pokrój i wzrost roślin.
Otrzymane wyniki potwierdziły istotny wpływ preparatu TOPREX® na wzrost i rozwoj roślin rzepaku w okresie jesiennym. Liczba liści wytworzonych w rozecie, w porównaniu do kontroli, wzrosła o 1,4 szt. i była wyższa w porównaniu do preparatów porównawczych o 1,2 szt. W wyniku zastosowania preparatu TOPREX® wyniesienie pąka wierzchołkowego obniżyło się o 1,7 cm w stosunku do kontroli oraz o 1,6 cm w stosunku do preparatów porównawczych. Najistotniejsza cecha wzrostu zawartości suchej masy w części nadziemnej, która decyduje o przezimowaniu rzepaku, w wyniku zastosowania preparatu TOPREX®, wzrosła o 1,3 g w stosunku do preparatów porównawczych i kontroli. Doświadczenie UWM Olsztyn przeprowadzone z ZD Bałcyny jesienią 2010 potwierdziło także istotny wpływ zabiegu TOPREX® na rozwój systemu korzeniowego. Zabieg preparatem TOPREX® zwiększył świeżą masę systemu korzeniowego o 1,7g w stosunku do kontroli oraz 1,2 do 1,4 g
w stosunku do preparatów porównawczych.

Preparat TOPREX® stymulował także rozwój systemu korzeniowego. W stosunku do kontroli, długość korzenia palowego wzrosła o 1,6 cm, a w porównaniu do innych preparatów korzeń palowy był dłuższy o 1,3 cm do 2,3 cm. Silniejszy system korzeniowy stymulował jesienny wzrost i rozwój roślin, stwarzając możliwość istotnego wzrostu potencjału plonowania rzepaku, a także korzystnie wpływał na jego lepsze przezimowanie. Kolejne wyniki doświadczeń ścisłych potwierdzają trwały wpływ zabiegów preparatem TOPREX® na wzrost i rozwój roślin rzepaku jesienią , nawet w warunkach niekorzystnego przebiegu pogody w trakcie jesiennej wegetacji rzepaku.

dr Andrzej Bruderek

[embed_token:token:toprex_w_a_ciwe_przygotowanie_rzepaku_przed_zim_]