You are here

AgroLider

Agrolider Łukasz Kobyliński

 • Uprawa: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, kukurydza,
 • Sabnie, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
 • Opiekun Syngenta: Janusz Malanowski
 

Sabnie

 

woj. mazowieckie

 

Struktura zasiewów:

 • Pszenica ozima: 51 ha
 • Pszenżyto ozime/span>: 5 ha
 • Rzepak ozimy : 30 ha
 • Kukurydza: 62 ha

Testowane odmiany w sezonie 2020-2021 z zastosowaniem ochrony Syngenta

Odmiany:

 • Rzepak ozimy: SY Glorietta
 • Pszenica ozima: SY Yukon

Środki ochrony roślin:

 • Boxer 800 EC + Cayman Pro BBCH 10-13
 • Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) BBCH 30-31
 • Avoxa Pak wiosną do fazy BBCH 32
 • Elatus Era BBCH 37-39
 

Relacje z pól:

 
 

Doświadczenia prowadzone przez: Agrolider Łukasz Kobyliński

Wybierz z listy poniżej po lewej, doświadczenie by poznać jego szczegóły i zastosowane środki ochrony Syngenta.

Lista doświadczeń w gospodarstwie:
 

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa pszenicy ozimej, odmiana SY Yukon

 • Siew: 22.10.2020
 • Planowana ochrona:
  Boxer 800 EC + Cayman
  Moddus Start 250 DC + CCC
  Avoxa Pak
  Elatus Era
 
 
Siew: 22.10.2020
 
09.07.2021
Data lustracji: 09.07.2021
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej. Zastosowana technologia Syngenta.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej.Zastosowana technologia Syngenta – Elatus Era.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej. Po lewej pole, gdzie zastosowany był produkt Boxer, po prawej - inne rozwiązanie.

Produkt Boxer 800 EC

Zastosowanie produktu Boxer w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 15.10.2020
 • Odmiana: SY Yukon
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 09.07.2021
Opis: Plantacja pszenicy ozimej, po lewej pole gdzie zastosowany został Boxer+Cayman Pro, po prawej – inne rozwiązanie.

Opinia Agrolidera

Zabieg wykonano w optymalnych warunkach (temperatura, wilgotność ). Pszenica była w fazie 2-3 liści.

Rozwiązanie Boxer + Cayman Pro skutecznie zwalczyło chwasty jedno i dwuliścienne. Na kontroli można było zobaczyć miotłę zbożową przytulię, chabry i chwasty rumianowate.

Produkt Elatus Era

Zastosowanie produktu Elatus Era w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 31.05.2021
 • Odmiana: Titanika
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 09.07.2021
Opis: Na plantacji pszenicy ozimej zastosowano ochronę Syngenta.
Data lustracji: 09.07.2021
Opis: Na plantacji pszenicy ozimej zastosowano ochronę Syngenta.
Data lustracji: 09.07.2021
Opis: Na plantacji pszenicy ozimej zastosowano ochronę Syngenta.

Opinia Agrolidera

Przy wykonywaniu zabiegów warunki pogodowe optymalne.

Program realizowany na dwóch polach.

Elatus Era stosuję w moim gospodarstwie od 3 lat. W tym roku zastosowałem go na powierzchni 40 ha. Produkt był stosowany w warunkach optymalnych, ale w roku ubiegłym mieliśmy sytuację gdy po zastosowaniu produktu wystąpiły wysokie temperatury.

W roku obecnym, jak i roku ubiegłym pszenica po Elatusie Era była zdrowa, bez porażeń patogenami chorób grzybowych, które wystąpiły na polach, gdzie stosowałem inne rozwiązania fungicydowe.

Liście flagowe były zdrowe i długo zielone co przełożyło się na wysoki plon. W tym roku plon z pola gdzie zastosowałem Elatus Era był wyższy o 0,5 tony w stosunku do plonu z pól gdzie stosowałem inne rozwiązania.

Produkt Moddus Start 250 DC

Zastosowanie produktu Moddus Start 250 DC w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 02.05.2021
 • Odmiana: SY Yukon
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 09.07.2021
Opis: Na plantacji pszenicy ozimej zastosowano ochronę Syngenta.

Opinia Agrolidera

Produkt zastosowałem na początku strzelania w źdźbło ( BBCH 30-31). Warunki optymalne, zabieg wykonano w oknie zabiegowym między opadami deszczu.

Rozwiązanie Moddus Start + CCC stosuję w uprawie pszenicy w moim gospodarstwie od wielu lat. Zabieg ten wykonywany jest w fazie początku strzelania w źdźbło. Przeważnie stosuję 0,4 Moddus + 0,5 CCC. W latach kiedy jest sucho zmniejszam dawkę CCC. Nie mam problemów z wyleganiem.