You are here

AgroLider

Agrolider Aleksander Szymański

 • Uprawa: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, kukurydza, groch
 • Żuławka Sztumska, pow. sztumski, woj. pomorskie
 • Opiekun Syngenta: dr Grzegorz Waleryś
 

Żuławka Sztumska

 

woj. pomorskie

 

Struktura zasiewów:

 • Pszenica ozima: 85 ha
 • Jęczmień ozimy: 10 ha
 • Rzepak ozimy: 40 ha

Testowane odmiany w sezonie 2020-2021 z zastosowaniem ochrony Syngenta

Odmiany:

 • Rzepak ozimy: Aganos, SY Glorietta (RNX 3743)
 • Jęczmień ozimy: SY Baracooda
 • Pszenica ozima: SY Landrich

Środki ochrony roślin:

 • Boxer 800 EC + Cayman Pro BBCH 10-13
 • Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) BBCH 30-31
 • Avoxa Pak wiosną do fazy BBCH 32
 • Elatus Era BBCH 37-39
 

Relacje z pól:

 
 

Doświadczenia prowadzone przez: Agrolider Aleksander Szymański

Wybierz z listy poniżej po lewej, doświadczenie by poznać jego szczegóły i zastosowane środki ochrony Syngenta.

Lista doświadczeń w gospodarstwie:
 
 

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa rzepaku ozimego, odmiana SY Glorietta (RNX 3743)

 • Obsada: 54.2 szt./m²
 • Siew: 24.08.2020
 
 
Siew: 24.08.2020
Data lustracji: 28.10.2020
Opis: W okresie siewu dobre warunki wilgotnościowe gleby sprzyjały wschodom roślin. W dniu lustracji 28 października osiągnęły średnio 11 liści w rozecie. W okresie wegetacji odnotowano silne naloty śmietki kapuścianej i uszkodzenia ponad 30% korzeni na każdej odmianie.
Na odmianach widoczna chloroza najstarszych liści objawy braku makroskładników.

Produkt Boxer 800 EC

Zastosowanie produktu Boxer w uprawie pszenicy ozimej

 • Planowana ochrona:
  Boxer 800 EC + Cayman
  Moddus Start 250 DC + CCC
  Avoxa Pak
  Elatus Era
Data lustracji: 10.10.2020
Opis: Efekt ochrony Boxer + Cayman Pro 4 tyg. po zabiegu.
Opis: Pszenica ozima po 2 zabiegach sekwencyjnych Boxer z Kompletem – mniejsze fito niż po mieszaninie Boxer + Cayman Pro.
Opis: Nieselektywność Boxer + Cayman Pro 2 tyg. po zabiegu.
Opis: Pszenica ozima po 2 zabiegach po mieszaninie Boxer + Cayman Pro.
30 dni po zabiegu Boxer + Cayman – wysoka skuteczność jednak silna fitotoksyczność.
Opis: Boxer + Cayman Pro – pogłębiająca się chloroza.
Opis: Kontrola.
Opis: Różnica pomiędzy zabiegiem a kontrolą – efekt fitotoksyczności Boxer 1,5 + Komplet 0,4.
Data lustracji: 20.10.2020
Opis: Kontrola bez zabiegu.
Opis: Pszenica 18 dni po pierwszym zabiegu sekwencyjnym na szpilkę BBCH 10 – Boxer 1,5 + Komplet 0,4.
Widoczna chloroza po drugim zabiegu sekwencyjnym Boxer 1,5 + Komplet 0,2.
Opis: Sekwencyjne zwalczanie życicy – tu trochę mniej fito po mieszaninie Boxer 1,5 + Komplet 0,2.

Opinia Agrolidera dotycząca zabiegu Boxer + Cayman Pro

Moje spostrzeżenia jakie zaobserwowałem po zastosowaniu opisanej kombinacji herbicydów o działania odglebowym:
 • Nie wszystkie odmiany reagują jednakowo na powyższą kombinację jesienną( potrzebne są analizy jak przy chlorotoluronie- zauważyłem na polu z czterema odmianami pszenicy).
 • Stosować w pszenicach po pszenicy sianych nie później niż do 20 września(silnie blokuje rozwój rośliny uprawnej) - być może ze względu na kilkuletnie wcześniejsze stosowanie DFF jesienią w dawce 75 gr/ha i tu mogę obawiać się o przezimowanie uprawy.
 • Na pola siane później przeznaczać zboża z przedplonem rzepaku ze względu na lepsze krzewienie po krzyżowych (i mniejsze oznaki nieselektywności).
 • Nie robić pierwszego zabiegu na glebę wilgotną lub przed deszczem (mocne objawy fitotoksyczności).
 • Zabieg posiewny robić faktycznie do pierwszego tygodnia po siewie (później albo robi się to na szpilce lub krótko przed, czego nie polecam ze względu na nieselektywność).
 • Pierwszy zabieg nie pryskać na szpilkę (silne fito).
 • W jęczmieniu ozimym nie stosować więcej niż 75 gr/ha diflefunikanu , a flufenacet do 70 gr/ha w drugim zabiegu uzupełnić generykiem flufenacetu.
 • Tak planować zabiegi aby między pierwszym a drugim nie było przerwy mniejszej niż 2-3 tygodnie (potrzebny jest czas na regenerację i przystosowanie na następną dawkę).
 • Po zabiegach lepiej radzą sobie pszenice na stanowiskach bardziej zasobnych na glebach zwięzłych.
 • Rozważam zastosowanie adiuwantów doglebowych w pierwszym zabiegu aby zmniejszyć toksyczność wobec rośliny uprawnej.
 • Z moich obserwacji wynika, że im gleba jest bardziej zagęszczona, tym w warunkach zwiększonej wilgotności herbicydy jesienne są bardziej nieselektywne.

Zastosowanie produktu Moddus Start 250 DC w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 29.04.2021
 • Odmiana: SY Landrich
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 14.06.2021
Opis: Stojący łan pszenicy ozimej odmiany Landrich po zabiegu regulacji Moddus Start + CCC.
Data lustracji: 16.06.2021
Opis: Podwójne skracanie Moddus Start + CCC w dniu 29.04.2021 oraz Moddus Flexi w dniu 15.05.2021.
Efekt widoczny w dniu 16.06.2021 - początek dojrzałości pszenicy ozimej.
Po wykłoszeniu różnice w wysokości między pasem kontrolnym a zabiegiem wynosiły około 15 cm.
W okresie już dojrzewania pszenicy ozimej odmiany Landrich po wyrwaniu kępy roślin wyraźnie było widać duże ich skrócenie i pogrubienie ścianek źdźbła, rośliny były bardziej rozkrzewione a przy ich wyrywaniu z gleby stawiały większy opór, bo miały silniejszy system korzeniowy.
Opis: Zastosowano Moddus Start 0,3 l/ha + 0,5 l/ha CCC, po dwóch tygodniach poprawka 0,3 l/ha Moddus Flexi . Z lewej strony widoczna kontrola.
Opis: Zastosowano Moddus Start 0,3 l/ha + 0,5 l/ha CCC, po dwóch tygodniach poprawka 0,3 l/ha Moddus Flexi . Z lewej strony widoczna kontrola.
Opis: Pogrubienia ścianek źdźbła i jego średnicy po zabiegu Moddus Start +CCC oraz Moddus Flexi. Efekt widoczny w dniu 16 czerwca 2021 po wykłoszeniu.
Data lustracji: 18.06.2021
Opis: Zróżnicowana wysokość pszenicy na celowo wykonanym tzw. omijaku zabiegiem skracania preparatem Moddus Start 0,3 +CCC 0,5.

Opinia Agrolidera

Na plantacji nie było wylegania łanu do końca okresu dojrzewania. W tym sezonie, trudnym do zbioru zbóż, tam gdzie wykonałem zabieg regulacji regulatorem Moddus Start + CCC oraz skróciłem dokłosie Moddusem Flexi łany były stojące co znacznie przyśpieszyło żniwa.

Sezon 2021 był bardzo trudny do prowadzenia zbóż ozimych. Kwiecień był wyjątkowo mokry i chłodny co utrudniało wykonywanie zabiegu regulacji i opóźniało wzrost pszenicy ozimej. Zabieg podstawowy regulacji wykonano 29 kwietnia 2021, w fazie BBCH 30. Maj był ciepły i wilgotny co sprzyjało wzrostowi roślin, dlatego wykonałem dodatkowy zabieg skrócenia dokłosia regulatorem Moddus Flexi 0,2 l/ha i ten zabieg okazał się bardzo potrzebny, ponieważ zboża były stojące do końca wegetacji.