You are here

AgroLider

Agrolider Adam Chyt

 • Uprawa: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, kukurydza, groch
 • Pyrzyce, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie
 • Opiekun Syngenta: Jarosław Rawski
 

Pyrzyce

 

woj. zachodniopomorskie

 

Struktura zasiewów:

 • Pszenica ozima: 30 ha
 • Jęczmień ozimy: 30 ha
 • Rzepak ozimy: 30 ha
 • Groch: 30 ha

Testowane odmiany w sezonie 2020-2021 z zastosowaniem ochrony Syngenta

Odmiany:

 • Rzepak ozimy: SY Glorietta
 • Jęczmień ozimy: SY Baracooda
 • Pszenica ozima: SY Landrich

Środki ochrony roślin:

 • Boxer 800 EC + Cayman Pro BBCH 10-13
 • Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) BBCH 30-31
 • Avoxa Pak wiosną do fazy BBCH 32
 • Elatus Era BBCH 37-39
 

Relacje z pól:

 
 

Doświadczenia prowadzone przez: Agrolider Adam Chyt

Wybierz z listy poniżej po lewej, doświadczenie by poznać jego szczegóły i zastosowane środki ochrony Syngenta.

Lista doświadczeń w gospodarstwie:
 
 

Produkt Avoxa Pak

Zastosowanie produktu Avoxa Pak w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 20.04.2021
 • Odmiana: Patras
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

Pszenica wysiewana po kukurydzy 10.11.2020 na polu z dużą presją wyczyńca polnego. Duża wilgotność w momencie siewu. Wschody wyczyńca jeszcze zimą i osiągniecie przez niego fazy pełni krzewienia jeszcze przed zimą, która przyszła stosunkowo późno. W momencie stosowania preparatu i później temperatura bardzo wysoka. Małe opady deszczu. Presja chwastów dwuliściennych niewielka (właściwie tylko ostrożeń polny).

Jestem bardzo zadowolony z efektów stosowania preparatu. Ponad 90% skuteczność w zwalczaniu wyczyńca, nawet w fazie strzelania w źdźbło w przypadku odporności na mieszaninę jodosulfuronu i mezosulfuronu uważam za dobry wynik. Moim zdaniem poprzez stosowanie w terminie jesiennym i ewentualną korektę wiosenną można uzyskać bardzo dobre rezultaty i dobrą kondycję roślin, dzięki mniejszej konkurencji już od fazy początku krzewienia.

Dawka 1,8l/ha w przypadku zwalczania wyczyńca jest w pełni skuteczna, nawet w przypadku stosowania na wyczyńca w fazie końca krzewienia i strzelania w źdźbło.

Produkt Boxer 800 EC

Zastosowanie produktu Boxer w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 20.10.2020
 • Odmiana: SY Landrich
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

Pszenica wysiewana po kukurydzy na ziarno. Po zabiegu opady ok. 20mm w ciągu 4 dni. Na polu duża presja wyczyńca polnego i mała chwastów dwuliściennych. Skuteczność zwalczania wyczyńca mała, jedynie można mówić o delikatnym ograniczeniu jego wzrostu.

Produkt Elatus Era

Zastosowanie produktu Elatus Era w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 29.05.2021
 • Odmiana: Euforia
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

W okresie stosowania preparatu występowały częste opady deszczu po 2-6 mm co ok. 3dni. Temperatura powietrza bardzo wysoka. W związku z tym wystąpiły dobre warunki do rozwoju sprawców chorób grzybowych. Preparat został zastosowany zapobiegawczo i w związku z tym uzyskano bardzo dobre wyniki w zakresie ochrony liści.

Mimo wylegnięcia łanu udało się bardzo dobrze zabezpieczyć rośliny i ochrona kłosa nie stanowiła już problemu.

W gospodarstwie jest wykorzystywany opryskiwacz z pomocniczym strumieniem powietrza.

Przedplonem był rzepak ozimy.

Produkt Moddus Start 250 DC

Zastosowanie produktu Moddus Start 250 DC w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 09.04.2021
 • Odmiana: Euforia
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

Warunki do stosowania bardzo niekorzystne (zimno i częste opady deszczu), w związku z tym zabieg delikatnie opóźniony, jednak międzywęźla nie wydłużyły się nadmiernie.

Pomimo zastosowania preparatu pszenica i tak w skutek majowej nawałnicy wyległa.

Działania mieszaniny dobre.

Nocne spadki temperatury nie spowodowały widocznych uszkodzeń roślin.