Elatus™ Plus

2005 – odkrycie SOLATENOL™

Fungicyd Elatus Plus - 2005 – odkrycie SOLATENOL

Substancja czynna: SOLATENOL™ (benzowindyflupyr)
Grupa chemiczna wg FRAC: karboksyamidy (SDHI)
Mechanizm działania: inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej, inhibitory oddychania komórkowego - SDHI

Fungicyd Elatus Plus - 2005 – odkrycie SOLATENOL

Septorioza i rdza – najważniejsze choroby w okresie liścia flagowego

SOLATENOL™ skutecznie zwalcza septoriozę

Fungicyd Elatus Plus - septorioza

SOLATENOL™ skutecznie zwalcza rdzę

Fungicyd Elatus Plus - rdza

Dlaczego SOLATENOL™ jest tak skuteczny?

Fungicyd Elatus Plus - cechy SOLATENOLU

Cechy SOLATENOL™:

  • Doskonałe łączenie z warstwą woskową liścia
  • Długotrwała skuteczność
  • Szczególnie wysoka skuteczność przeciwko septoriozom i rdzom
  • Poprawa fizjologii roślin

Unikalne pokrycie i rozmieszczenie SOLATENOLU zapewnia wysoką odporność na deszcz oraz długotrwałe działanie

SOLATENOL™ chroni całą powierzchnię liścia, standard rynkowy szybciej przemieszcza się na jego koniec.

Fungicyd Elatus Plus - rozmieszczenie SOLATENOLU

Substancja SOLATENOL™ szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia, następnie po szybkim pobraniu powoli się w nich przemieszcza, co zapewnia ich długą ochronę, a dodatkowo także ochronę nowych przyrostów.

Fungicyd Elatus Plus - SOLATENOL

SOLATENOL™ chroni całą powierzchnię liścia

Nawet 40 dni po aplikacji substancji SOLATENOL™ skuteczność zwalczania septoriozy wynosi 80%*. SOLATENOL™ dłużej chroni roślinę wyznaczając tym samym nowy standard ochrony liści.

Fungicyd Elatus Plus - SOLATENOL chroni całą powierzchnię liścia

SOLATENOL™ to idealne zabezpieczenie całej blaszki liściowej w długim okresie

SOLATENOL™ – Kompletna ochrona liści

  • SOLATENOL™ – bardzo wysoka skuteczność przeciw najważniejszym chorobom zbożowym.
  • SOLATENOL™ – Szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia.
  • SOLATENOL™ – Po szybkim pobraniu powoli przemieszcza się w liściach, co zapewnia ich długą ochronę.
  • Przemieszczanie się SOLATENOL ™ w liściach gwarantuje ochronę nowych przyrostów.
  • Charakterystyka pobierania i przemieszczenia się w roślinie SOLATENOL™ gwarantuje długotrwałą ochronę przeciw chorobom zbóż, a w szczególności septoriozie i rdzy.
  • Jedyny produkt z grupy SDHI zarejestrowany na rdzę żółtą w pszenicy ozimej i jarej.

Profil produktu ELATUS™ Plus

Rodzaj formulacji: ELATUS™ Plus 100 EC
Substancja czynna i jej zawartość: SOLATENOL™: 100 g/l
Zalecana dawka: 0,6 - 0,75 l/ha (1 zabieg w sezonie)
Uprawy: Pszenica (ozima i jara), żyto,
pszenżyto ozime, jęczmień (ozimy i jary)
Termin stosowania: Pszenica, żyto, pszenżyto: od początku
fazy pierwszego kolanka do
końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Jeczmień: od początku fazy pierwszego
kolanka do końca fazy kłoszenia
(BBCH 31-59).BBCH 31-59
Spektrum chorób: Pszenica: Rdza brunatna pszenicy,
rdza żółta, septorioza paskowana
liści pszenicy, septorioza plew
Pszenżyto ozime: Rdza brunatna,
septoriozy liści
Żyto: Rdza brunatna żyta,
rynchosporioza zbóż.
Jeczmień: Plamistość siatkowa
jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
ramularia, rdza jęczmienia