Rewolucyjny Elatus Plus zawierający najnowszą substancję czynną został zarejestrowany w Polsce!

Aktualności

Pierwszy fungicyd oparty na najnowszej substancji czynnej SOLATENOL™ jest już zarejestrowany w Polsce – jest nim Elatus™ Plus.  Wieloletnie badania firmy Syngenta oraz opracowania niezależnych podmiotów wyraźnie podkreślają niepodważalną przewagę SOLATENOL nad innymi fungicydami zbożowymi. 

ZAKRES ZWALCZANYCH CHORÓB

Fungicyd Elatus Plus - rdza brunatna na pszenicy 7 dni po infekcji

Rdza brunatna na pszenicy 7 dni po infekcji
Fungicyd Elatus Plus - septorioza na pszenicy 20 dni po infekcji

Septorioza na pszenicy 20 dni po infekcji

SOLATENOL™ charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, a przede wszystkim septoriozie i rdzom. Syngenta, jest jedną z nielicznych firm posiadających produkt z grupy SDHI zarejestrowany w Polsce do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej i jedyną posiadającą produkt SDHI zarejestrowany w pszenicy jarej przeciwko rdzy żółtej. Biorąc pod uwagę fakt, że w sezonie 2017 rdza żółta stanowiła istotny problem na plantacjach pszenicy,  Solatenol może w kolejnym sezonie okazać się niezbędnym elementem programów ochrony pszenicy.

Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęczmienia. Ważnym wyróżnikiem na rynku jest zwalczanie ramularii zawarte w etykiecie produktu Elatus™ Plus, co wyróżnia produkt na tle konkurencyjnych produktów SDHI.Zgodnie z rejestracją Elatus™ Plus można stosować w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, pszenżycie oraz w życie.

Zobacz więcej >