ELATUS™ Plus. Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017

Aktualności

Produkt ELATUS™ Plus został wyróżniony nagrodą Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017. Wieloletnie badania firmy Syngenta oraz opracowania niezależnych podmiotów wyraźnie podkreślają niepodważalną przewagę SOLATENOL™ nad innymi fungicydami zbożowymi. Produkty oparte o substancję czynną SOLATENOL™ są obecnie najchętniej rekomendowanymi fungicydami przez niezależnych doradców w krajach, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

Fungicyd Elatus Era - innowacyjny produkt rolniczy 2017

Zarejestrowany przez firmę Syngenta produkt jest oparty o substancję SOLATENOL™, zaliczaną do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7).


ELATUS™ Plus cechuje szeroka rejestracja we wszystkich zbożach: pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu ozimym i jarym, pszenżycie ozimym oraz życie.

szenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). 


Jęczmień ozimy i jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). 


Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).


Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).


SOLATENOL™ to handlowa nazwa zarejestrowana przez firmę Syngenta dla substancji czynnej – beznzowidndiflupyru. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja ta zaliczana jest do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI). SOLATENOL™ charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, przede wszystkim septoriozie i rdzom. Syngenta jest jedną z nielicznych firm posiadających produkt z grupy SDHI zarejestrowany w Polsce do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej i jedyną posiadającą produkt SDHI zarejestrowany w pszenicy jarej przeciwko rdzy żółtej. Biorąc pod uwagę fakt, że w sezonie 2017 rdza żółta stanowiła istotny problem na plantacjach pszenicy, SOLATENOL™ może w kolejnym sezonie okazać się niezbędnym elementem programów ochrony pszenicy. Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż czy rdzę jęczmienia.


Substancja SOLATENOL™ szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia, następnie po sprawnym pobraniu powoli się w nich przemieszcza, co zapewnia długą ochronę. Powoduje to idealne zabezpieczenie całej blaszki liściowej w długim okresie, a dodatkowo SOLATENOL zapewnia także ochronę nowych przyrostów. Na podstawie wyników badań niezależnego instytutu badawczego ADAS z Wielkiej Brytanii nawet 40 dni po aplikacji substancji SOLATENOL™ skuteczność zwalczania septoriozy wynosi aż 80%! Potwierdzają to również doświadczenia własne firmy Syngenta, pokazujące dłuższe działanie substancji w porównaniu do referencyjnych substancji z grupy SDHI. SOLATENOL™ dłużej chroni roślinę wyznaczając tym samym nowy standard ochrony liści – informuje Syngenta.