Ochrona roślin ozdobnych

Uprawa roślin ozdobnych

Ochrona szkółek roślin ozdobnych

Szkółkarstwo ozdobne w Polsce jest jedną z bardzo ważnych gałęzi produkcji ogrodniczej. Wysoka intensyfikacja produkcji oraz wysokie wymagania odbiorców dotyczące jakości oferowanego materiału wymuszają właściwą i sukcesywną ochronę roślin przed patogenami, szkodnikami i chwastami. Aby zapewnić możliwość prawidłowej ochrony upraw, niezbędne są skuteczne produkty o szerokim spektrum działania. Ważne jest to, aby były zarejestrowane do stosowania w uprawie wielu różnych gatunków. Utrudnieniem bowiem we właściwej ochronie większości szkółek jest duża ilość produkowanych gatunków czy rodzajów roślin, a co się z tym wiąże, także patogenów oraz szkodników charakterystycznych wyłącznie dla danego gatunku czy rodzaju. Dlatego też szkółkarze poszukują środków ochrony roślin spełniających wiele kryteriów: skutecznych, o szerokim spektrum działania, zarejestrowanych do ochrony wielu gatunków oraz bezpiecznych dla roślin uprawnych.

Firma Syngenta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szkółkarzy i od wielu lat rejestruje preparaty także w uprawach roślin ozdobnych.

Scorpion 325 SC

Scorpion 325 SC
Scorpion 325 SC - nowoczesny preparat o bardzo szerokim spektrum zwalczanych chorób

Przełom w ochronie roślin ozdobnych. Najnowszy fungicyd Syngenta zarejestrowany do ochrony roślin ozdobnych. Jest to nowoczesny preparat o bardzo szerokim spektrum zwalczanych chorób.

Szeroka rejestracja

Scorpion® został zarejestrowany do ochrony szkółek roślin ozdobnych przeciwko:

  • mączniakowi prawdziwemu,
  • plamistościom liści,
  • rdzom,
  • patogenom glebowym.

Szeroki zakres zwalczanych chorób

Scorpion® ma działanie powierzchniowe i systemiczne. Posiada wysoką skuteczność, która wynika z formulacji opartej o dwie substancje czynne, o różnym mechanizmie działania i z różnych grup chemicznych: Amistar Technology® oraz difenokonazol.

Wysoka skuteczność

Scorpion®, jako jeden z niewielu fungicydów, działa zarówno interwencyjnie jak i zapobiegawczo. Difenokonazol działa interwencyjnie hamując kiełkowanie zarodników, wzrost strzępki infekcyjnej oraz zatrzymując już zaobserwowaną infekcję. Amistar Technology® działa głównie zapobiegawczo poprzez hamowanie oddychania mitochondrialnego grzybów patogenicznych. Co ważne, korzystnie wpływa na regenerację porażonej tkanki, co zostało zaobserwowane na wielu gatunkach roślin i zostało nazwane zielonym efektem lub efektem zielonego liścia.

Jest polecany w uprawach:
azalii, berberysu, bioty, brzozy, buku, bukszpanu, czeremchy, dębu, dereni, forsycji, głogu, grabu, hortensji, irgi, jałowca, jaśminowca, jesionu, kalmii, karagany, kasztanowca, klonu, ligustru, lilaka, lipy, modrzewnicy, pięciornika, powojnika, róży, różanecznika, sosny, śliwy, tawuły, trzmieliny, tulipanowca, wiązu, wierzby, wiśni, wrzosu, wrzośca, żarnowca oraz żywotnika.

Switch 62,5 WG

Switch 62,5 WG
Switch 62,5 WG - wiodące rozwiązanie przeciwko szarej pleśni i oraz innym chorobom

Switch® to wiodące rozwiązanie przeciwko szarej pleśni i oraz innym chorobom.

Nowoczesny, wart uwagi fungicyd, zalecany do stosowania w bardzo wielu uprawach. Jest preparatem zarejestrowanym w ponad 50 gatunkach i grupach roślin uprawnych przeciwko bardzo wielu chorobom, w tym m.in. w:

  • roślinach ozdobnych (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) – szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, zamieranie pędów i kwiatów spowodowanych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych;
  • szkółkach drzew ozdobnych – szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów;
  • siewkach i sadzonkach leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych (szkółki i uprawy leśne) – szara pleśń, rdze, grzyby zgorzelowe, np. pasożytnicza zgorzel siewek, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów;
  • siewkach i sadzonkach leśnych gatunków drzew iglastych (szkółki i uprawy leśne) – askochytoza;
  • siewkach i sadzonkach leśnych gatunków drzew liściastych (szkółki i uprawy leśne) – mączniak prawdziwy, antraknoza, rak gruzełkowy drzew liściastych, werticilioza;
  • plantacjach nasiennych roślin warzywnych, zielarskich i ozdobnych – zgnilizna twardzikowa.

Zakres rejestracji jest bardzo istotny, ponieważ pozwala wykorzystywać preparat Switch® do ochrony praktycznie wszystkich gatunków roślin ozdobnych, np. przed szarą pleśnią. Nie bez znaczenia jest także bardzo wysoka skuteczność zwalczania chorób czy szerokie spektrum zwalczanych patogenów.

Switch® to dwie uzupełniające się substancje czynne – wgłębny cyprodinil oraz kontaktowy fludioksonil – z dwóch różnych grup chemicznych o różnych mechanizmach działania.

Switch® nie tylko hamuje kiełkowanie zarodników czy tworzenie strzępki infekcyjnej, ale także wzrost grzybni wewnątrz tkanek roślin. Skutkuje to wysoką szybkością i efektywnością działania.

Boxer 800 EC

Boxer 800 EC
Boxer 800 EC - herbicyd w uprawie roślin ozdobnych

Boxer® to nowy herbicyd w uprawie roślin ozdobnych.

Zupełnie nowy środek chwastobójczy do stosowania w czasie kiełkowania i wschodów chwastów w uprawie roślin ozdobnych. Jest przeznaczony do stosowania doglebowego i nalistnego oraz do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w wielu roślinach uprawnych, w tym w roślinach ozdobnych (rośliny ozdobne uprawiane z nasion oraz bylin).

Optymalnym terminem stosowania preparatu Boxer® jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów (do ich wczesnych faz rozwojowych). Warte podkreślenia jest to, że Boxer® jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają jego skuteczności działania.

Preparaty polecane do stosowania w ochronie roślin ozdobnych

FUNGICYDY

Nazwa handlowa / skład / zalecana lub maksymalna dawka Gatunek rośliny uprawnej / zwalczany patogen / szkodnik / chwast
Chorus® 50 WG
cyprodynil – 500 g/kg;
dawka: 0,3 kg/ha
Jabłoń: parch jabłoni.
Grusza: parch gruszy.
Score® 250 EC
difenokonazol – 250 g/l;
dawka: 0,2 l/ha
Jabłoń: parch jabłoni.
Grusza: parch gruszy.
Wiśnia i czereśnia: brunatna zgnilizna drzew pestkowych.
Scorpion® 325 SC
azoksystrobina – 200 g/l, difenokonazol – 125 g/l;
dawka: 1,0 l/ha
Szkółki roślin ozdobnych: mączniak prawdziwy, plamistość liści, rdze, patogeny glebowe.
Uwaga: środka nie stosować na ozdobnych odmianach jabłoni.
Switch® 62,5 WG
cyprodynil – 375 g/kg, fludioksonil – 250 g/kg;
dawka: 0,6-1 l/ha
Szkółki drzew ozdobnych: szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów.
Rośliny ozdobne (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni): szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych
patogenów, zamieraniu pędów i kwiatów powodowanymi przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych.
Plantacje nasienne roślin warzywnych, zielarskich i ozdobnych: zgnilizna twardzikowa.
Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych: szkółki i uprawy leśne; szara pleśń, rdze.
Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew iglastych – szkółki i uprawy leśne: askochytoza.
Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych – szkółki i uprawy leśne: mączniak prawdziwy, antraknoza.
Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych – szkółki i uprawy leśne: rak gruzełkowy drzew liściastych,
werticilioza.
Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych – szkółki i uprawy leśne: grzyby zgorzelowe,
np. pasożytnicza zgorzel siewek, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów.
Wiśnia i czereśnia: brunatna zgnilizna drzew pestkowych.
Porzeczka: szara pleśń, zamieranie pędów.
Topas® 100 EC
penkonazol – 100 g/l;
dawka: 0,375 l/ha (jabłoń/grusza);
0,5 l/ha (pozostałe)
Jabłoń, grusza: mączniak.
Porzeczki, agrest, pigwa: amerykański mączniak agrestu.

HERBICYDY

Nazwa handlowa / skład / zalecana lub maksymalna dawka Gatunek rośliny uprawnej / zwalczany patogen / szkodnik / chwast
Boxer® 800 EC
prosulfokarb - 800 g/l;
dawka: 3,0/4,0 l/ha
Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny: chwasty jedno i dwuliścienne.

INSEKTYCYDY

Nazwa handlowa / skład / zalecana lub maksymalna dawka Gatunek rośliny uprawnej / zwalczany patogen / szkodnik / chwast
Affirm® 095 SG
benzoesan emamektyny – 9,5 g/kg;
dawka: 2,5-3 kg/ha
Jabłoń, grusza: owocówka jabłkóweczka, zwójki, gąsienice minujące liście.
Vertimec® 018 EC
abamektyna – 18 g/l;
stężenie cieczy roboczej: 0,05%
Rośliny ozdobne pod osłonami (chryzantema ogrodowa, róża): przędziorek chmielowiec.