Strzelanie w źdźbło – początkowa faza (BBCH 31-32)

Regulacja - zmiana

To jest główny i najważniejszy termin w zabiegu regulacji – słynne 1. kolanko (BBCH 31). Również termin ochrony pierwszego zabiegu grzybobójczego, końcówka okna stosowania większości herbicydów wiosennych, co często skłania rolników do mieszania produktów

Podobnie jak przy ochronie przed chorobami podstawy źdźbła, tak i przy skracaniu, bardzo ważne jest, żeby nie spóźnić zabiegu, bowiem inhibitory giberelin działają najsilniej na wydłużające się międzywęźla, głównie drugie i trzecie, które, zbyt wydłużone, najbardziej osłabiają roślinę. Zastosowanie zbyt późne nie skróci międzywęźli, które już „uciekły w górę”, może je co najwyżej trochę usztywnić. Dlatego należy trafić z zabiegiem w pierwsze kolanko a w każdym razie zmieścić się w oknie od początku strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (tym bardziej, że w praktyce plantacje mogą być niewyrównane, zwłaszcza jeśli nie było wcześniej dokrzewiane).

Zabieg w fazie 1. kolanka ma na celu:
● Redukcje wysokości roślin (obniżenie środka ciężkości)
● Stabilną regulację pierwszych międzywęźli
● Wzmocnienie źdźbła (pogrubienie i usztywnienie ścian komórkowych)
● Zabezpieczenie przed wyleganiem źdźbłowym