You are here

Kukurydza SY Skandik odmiana na ziarno

SY Skandik

Last updated:
19.04.2022
Uprawa: 

Kukurydza na ziarno

 
Mistrz północy
FAO 230
  •  

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana o wysokim potencjale plonowania
  • dobra tolerancja do warunków stresowych
  • wykazuje bardzo dobre właściwości do przemiału w młynach
  • nadaje się na wczesne siewy na gleby wolno nagrzewające się wiosną.