You are here

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno

SY Talisman

Data ostatniej modyfikacji: 
19.04.2022
Uprawa: 

Kukurydza na ziarno

 
Szczęśliwych plonów ziarna
FAO 220-230
 •  
 •  
 •  

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

 • nr 1 w badaniach PDO w 2017 – 107% wzorca w grupie wczesnej (odmiana mimo braku rejestracji w PL została włączona jako wzorzec do Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego)
 • nr 1 w badaniach rozpoznawczych CCA COBORU 2016 – 111% wzorca w grupie wczesnej
 • nr 2 w badaniach rozpoznawczych CCA COBORU 2015 – 104% wzorca w grupie wczesnej
 • jedyna odmiana w Polsce, która za ostatnie 3 lata w badaniach rozpoznawczych CCA osiągnęła średni plon powyżej 11 t/ha
 • bardzo silny wczesny wigor
 • bardzo wysokie i stabilne plonowanie na przestrzeni lat, również w warunkach stresu
 • polecana zarówno na wczesne, jak i opóźnione siewy
 • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
 • polecana na wszystkie typy gleb