SY Skandik

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana o wysokim potencjale plonowania
  • dobra tolerancja do warunków stresowych
  • wykazuje bardzo dobre właściwości do przemiału w młynach
  • nadaje się na wczesne siewy na gleby wolno nagrzewające się wiosną.

Zalecana obsada i gleba

  • ziarno 82 000 – 85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2017

Kukurydza SY Skandik odmiana na ziarno - Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2017

Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Kukurydza SY Skandik odmiana na ziarno - Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018