You are here

Kukurydza SY Pandoras odmiana na ziarno

SY Pandoras

Last updated:
08.12.2018
Uprawa: 

Kukurydza

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • w badaniach rejestrowych w roku 2016 uzyskała 110% wzorca i plon 138,8 dt/ha
  • w badaniach rejestrowych w roku 2017 uzyskała 105,6% wzorca, osiągnęła średni plon 125,7 dt/ha
  • w badaniach rejestrowych COBORU za lata 2016 i 2017 zajęła drugie miejsce spośród 30 odmian badanych w obu sezonach, osiągając plon 108% (132,25 dt/ha) wzorca (średnia z doświadczenia)
  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • odmiana o bardzo dobrych cechach pokrojowych – wysoka, odporna na wyleganie
  • rośliny o bardzo dobrej zdrowotności
  • ziarno – czysty flint – doskonale nadaje się do przemysłu młynarskiego
  • odmiana o bardzo wysokiej zawartości skrobi w ziarnie – powyżej 37% – polecana do przemysłu spirytusowego
  • nadaje się na wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
  • bardzo silny wczesny wigor