You are here

Kukurydza SY Abelardo odmiana na ziarno

SY Abelardo

Last updated:
02.12.2019
Uprawa: 

Kukurydza

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • odmiana o wysokim potencjale plonowania w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 103,4% wzorca
  • plonowanie stabilne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
  • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
  • najwyższą plenność wykazuje na glebach w dobrej kulturze