You are here

Kukurydza SY Abelardo odmiana na ziarno

SY Abelardo

Last updated:
19.04.2022
Uprawa: 

Kukurydza na ziarno

 
Szlachetny plon
FAO 220-230
  •  
  •  

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • odmiana o wysokim potencjale plonowania w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 103,4% wzorca
  • plonowanie stabilne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
  • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
  • najwyższą plenność wykazuje na glebach w dobrej kulturze